Kadra

W skład kadry dydaktycznej naszego Studium wchodzą niżej wymienieni nauczyciele. To doskonale wyselekcjonowana grupa świetnych fachowców. Przede wszystkim spokojni, życzliwi, kulturalni ludzie, a zarazem specjaliści o wypracowanych technikach nauczania, umiejący nawet trudne zagadnienia wytłumaczyć w sposób zrozumiały. W większości to dyplomowani nauczyciele z wykształceniem co najmniej magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym, z dużym doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Są wśród nich główni księgowi znanych firm, aktualni radni samorządowi, kurator i ławnik sądowy, były pracownik ministerstwa i izby skarbowej. Kilku posiada uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w wielu zawodach i współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Aktywnie i życzliwie pracują, by absolwenci zdobyli dobry zawód, który umożliwi im godne życie, dobre zarobki i karierę zawodową.

mgr Dariusz Chyczewski – mgr ekonomii – specjalizacja bankowość i finanse przedsiębiorstw
– aktualny główny księgowy firmy PPUH „Otech” w Gorlicach
– były główny księgowy innych instytucji
– kurs pedagogiczny
– nauczyciel kontraktowy
– wykładowca wielu specjalistycznych kursów


mgr Anna Dobosz – mgr ekonomii
– studium psychologii i pedagogiki
– studia podyplomowe zarządzanie oświatą
– dyplomowany nauczyciel ekonomii, marketingu, organizacji i zarządzania i innych przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych
– egzaminator OKE w Krakowie w wielu zawodach
– przewodniczący i weryfikator komisji egzaminacyjnych OKE Łomża i OKE w Łodzi
– recenzent zestawów egzaminacyjnych CKE Warszawa
– wykładowca wielu specjalistycznych kursów
– doświadczenie kierownicze w firmie handlowej


mgr Zofia Gruszkowska – mgr ekonomii
– kurs pedagogiczny
– dyplomowany nauczyciel rachunkowości, ekonomiki, finansów i innych przedmiotów z zakresu nauk ekonomicznych
– egzaminator OKE Kraków w kilku zawodach
– wykładowca wielu specjalistycznych kursów z zakresu nauk ekonomicznych


mgr Henryk Grygowicz – mgr ekonomii, organizacji i zarządzania
– kurs pedagogiczny
– studia podyplomowe z zarządzania oświatą
– ukończone studia europejskie
– absolwent wielu kursów i szkoleń z zakresu nauk ekonomicznych
– dyplomowany nauczyciel rachunkowości, statystyki, finansów i innych przedmiotów ekonomicznych szkół średnich i policealnych
– egzaminator OKE w Krakowie w kilku zawodach
– zwycięstwa prowadzonych uczniów w olimpiadach z rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
– doświadczenie kierownicze w firmie produkcyjno- usługowej
– wieloletnie prowadzenie księgowości pełnej, na książce podatkowej i ryczałcie ewidencjonowanym kilku firm produkcyjno – handlowo – usługowych
– organizator i wykładowca wielu specjalistycznych kursów z zakresu nauk ekonomicznych – księgowości pełnej i małych firm, bankowości, obsługi komputera, kas i urządzeń fiskalnych i innych
– właściciel i wykładowca Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Promocja” kształcącego specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych i przygotowującego do innych zawodów


mgr Wojciech Kaszałowicz – mgr prawa i administracji
– specjalizacja w zakresie postępowania sądowo- administracyjnego, podatków i postępowania podatkowego, prawa karnego i rodzinnego
– ukończone studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego
– radca prawny i właściciel kancelarii prawniczej
– wieloletni radca prawny Izby Skarbowej w Krakowie
– starszy specjalista w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
– członek zarządu Gorlickiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
– doświadczenie kierownicze w firmie handlowej


mgr inż. Jerzy Kuczek – mgr inż. mechanik
– studium pedagogiczne w instytucie kształcenia nauczycieli
– studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
– mianowany nauczyciel
– prowadzenie szkoleń okresowych pracowników służby bhp
– nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i z zakresu bhp w Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach
– wykładowca w szkołach policealnych i na studiach podyplomowych z zakresu BHP


mgr Małgorzata Miękisz-Muller – mgr prawa i administracji
– studium pedagogiczne
– studia podyplomowe z zarządzania oświatą
– studia podyplomowe z informatyki
– dyplomowany nauczyciel prawa, administracji, wiedzy o społeczeństwie
– nauczyciel prawa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach
– absolwent wielu kursów i szkoleń
– egzaminator OKE Kraków
– kurator społeczny do spraw rodzinnych
– autorka pięciu projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży
– aktualna radna Rady Miasta Gorlice


mgr Joanna Mendzikowska-Sztaba – mgr filologii angielskiej
– specjalność nauczycielska
– dyplomowany nauczyciel
– lektor wielu instytucji, w tym Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Szkoły Języków Obcych „Promar International”, „Empik School” i innych


mgr Grzegorz Sarnecki – mgr ekonomii rachunkowości i zarządzanie finansami
– studia podyplomowe z rachunkowości i finansów
– specjalista rachunkowości podatkowej
– posiadany certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
– aktualny główny księgowy firmy „Term-Otech” w Gorlicach
– specjalista w zakresie programów komputerowych CDN Optima i księgowości małych firm


mgr inż. Justyna Serafin – mgr inżynier w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw
– przygotowanie pedagogiczne
– studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
– ukończone wiele szkoleń z zakresu nauk ekonomicznych, w tym obsługi programów komputerowych „Płące i kadry”, „Płatnik”, „Rachmistrz”, „Gratyfikant”, „Vulan”, e-learningowy, i innych
– egzaminator OKE Kraków
– wielokrotne zwycięstwa prowadzonych uczniów w olimpiadach z rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i w innych konkursów w tym organizowanych przez NBP


mgr inż. Tomasz Szczepanik – mgr inżynier informatyk
– studium psychologii i pedagogiki
– studia podyplomowe z zarządzania oświatą
– dyplomowany nauczyciel przedmiotów informatycznych
– egzaminator OKE w Krakowie w wielu zawodach
– trener wielu kursów komputerowych
– aktualny radny Rady Miasta Gorlice