Dlaczego my

Obecna nazwa szkoły:
Niepubliczna Szkoła Policealna w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Piłsudskiego 8
Poprzednia nazwa: jak w logo PNSE (wtedy tylko kierunki ekonomiczne)

Dlaczego my?

 1. Kształcimy tylko w zawodach poszukiwanych na rynku pracy stąd łatwo o dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę, szybki awans i karierę.
 2. Minimum teorii – maksimum praktyki.
 3. Matura nie jest konieczna.
 4. Najlepsze w Polsce wyniki naszych absolwentów z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w grupie  szkół policealnych i techników.
 5. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i wpis do ewidencji szkół.
 6. Tylko specjalistyczne przedmioty zawodowe w trakcie kształcenia.
 7. W czasie pandemii wszystkie zajęcia zdalnie w formie wideokonferencji, dostępne dla każdego w domu,  w pracy, na plaży, czy za granicą.
 8. Kierujemy na praktyki do najlepszych firm i instytucji.
 9. Wpisowe, egzaminy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje  i świadectwa MEN bezpłatnie.
 10. Uzyskany  zawód i kwalifikacje są potwierdzone egzaminem państwowym.
 11. Nauczyciele to specjaliści praktycy znanych firm i instytucji.
 12. Kształcimy modułowo według programów MEN:
  – dwa zwykle dni robocze w tygodniu od 16.00 do 20.00  lub
  – piątek od 16.00 do 20.00  i sobota od 8.00 do 12.00.

Jak zostać słuchaczem?

 1. Składasz lub wysyłasz dokumenty  – formularz rekrutacyjny, świadectwo szkoły średniej.
 2. Otrzymujesz „Potwierdzenie rekrutacji” – pocztą lub w momencie składania dokumentów.
 3. Indeks, legitymację słuchacza i harmonogram – otrzymujesz początkiem września.

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróżnia kształcenie w 200 zawodach, w tym na KKZ.
Tylko niektóre spośród nich dają kompetencje do pracy w każdej polskiej firmie.

 • technik rachunkowości – KKZ, 8 miesięcy
 • technik administracji – cztery semestry (20 miesięcy)
 • technik informatyk – obsługa i sterowanie obrabiarek – operator CNC
 • technik BHP – KKZ