Programy nauczania

Plany nauczania ułożono w oparciu o tzw. system modułowy, opracowany przez MEN. Charakteryzuje się on dużą elastycznością i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb słuchacza. w zależności od kierunku kształcenia wyciąga się z treści nauczanych w szkole podstawowe informacje, które dzieli się na jednostki modułowe. Jednostki te są z sobą powiązane i nazywają się modułami. Jest to bardzo wygodny dla słuchacza sposób nauki, uczy się równocześnie jednej lub dwóch jednostek modułowych (przedmiotów), po miesiącu lub dwóch zdaje z nich egzamin lub sprawdzian i dopiero wtedy zaczyna naukę nowej jednostki modułowej (przedmiotu). Dzięki temu nie ma u nas trudnych sesji egzaminacyjnych w styczniu i czerwcu, po kilka egzaminów z semestru lub całego roku. Nie ma w kształceniu modułowym żadnego przedmiotu ze szkoły średniej. Mało jest zagadnień teoretycznych. Jest natomiast dużo zajęć praktycznych, związanych z wykonywaniem konkretnych prac i zagadnień z praktyki gospodarczej – występujących powszechnie w zakładach pracy, bankach, instytucjach i przedsiębiorstwach.

Kształcenie modułowe jest od dawna stosowane w najszybciej rozwijających się krajach świata i w najlepszych Polskich szkołach.

Opanowanie modułowych treści nauczania jest poświadczeniem dla uczącego się o odpowiednim postępowaniu, co sprawi mu satysfakcję i potwierdzi jego umiejętności radzenia sobie w drodze do otrzymania zamierzonego wykształcenia.

Prosimy zapoznać się z planami nauczania dla konkretnych kierunków wybierając go z dolnego menu.

W związki z reformą oświaty przeprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązującą od września 2012 roku wprowadzono nowe programy nauczania. Dla kierunków nauczanych w naszym Studium programy są dostępne poniżej: