Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywane są odbywane na różnych semestrach w zależności od kierunku kształcenia.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI KIERUNKU ADMINISTRACJA dla zawodu
Technik administracji (334306) trzeci i czwarty semestr –
do pobrania TUTAJ.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ dla zawodu
Technik rachunkowości (431103) trzeci i czwarty semestr
do pobrania TUTAJ.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI KIERUNKU INFORMATYKA dla zawodu
Technik informatyk (351203) trzeci i czwarty semestr
do pobrania TUTAJ.

DOKUMENTACJA PRAKTYKI KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY dla zawodu
Technik BHP (525509) trzeci semestr
do pobrania TUTAJ.

Lista firm i instytucji, w których nasi słuchacze odbywają praktyki:

Technik administracji trzeci semestr – PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
do pobrania TUTAJ.

Technik administracji czwarty semestr – PRAKTYKA W ADMINISTRACJI
do pobrania TUTAJ.

Technik rachunkowości trzeci semestr – PRAKTYKA W KSIĘGOWOŚCI
do pobrania TUTAJ.

Technik rachunkowości czwarty semestr – PRAKTYKA W DZIALE ZATRUDNIENIA I PŁAC
do pobrania TUTAJ.