Praca dla absolwentów

Naszych absolwentów kierunku rachunkowość z ostatnich trzech lat kształcenia zainteresowanych podjęciem pracy na naszym terenie na stanowiskach:
a/ głównego księgowego szkoły średniej
b/ pracy we wskazanych biurach rachunkowości
prosimy o kontakt telefoniczny lub rozmowę na dyżurze z Dyrektorem Studium.

Aktualnych słuchaczy czwartego semestru prosimy o śledzenie ofert pracy na tablicy komputerowej w pracowni komputerowej


Pragniemy przekazać słuchaczom i kandydatom do Studium przydatne linki pozwalające na wygodny dostęp do bazy danych i analiz wybranych instytucji. Dotyczą one ważnych zagadnień edukacji, bezrobocia, możliwości zatrudnienia i życia społeczno-gospodarczego w powiecie gorlickim.
Znajdziecie Państwo tutaj linki potrzebne do wyboru zawodu z oferty MEN, analizy bezrobocia i szans na pracę w konkretnym zawodzie każdego powiatu Małopolski według badań rynku pracy wśród pracodawców opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz dotyczące możliwości pobierania próbnych egzaminów zawodowych ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.


„Badanie losów absolwentów”

„Przewodnik po zawodach przygotowany przez MEN”

„Rynek pracy w województwie małopolskim – raport”

„Zatrudnienie w województwie małopolskim – raport”

„Barometr zawodów w Małopolsce”

„Informacje o egzaminach zawodowych”