Harmonogram zajęć

Szczegółowe harmonogramy zajęć na dany rok szkolny ustalamy w pierwszym tygodniu
roku szkolnego.  Uwzględniamy przy tym:
– specyfikę danego roku kalendarzowego
– ferie, wakacje, święta i urzędowe dni wolne danego roku szkolnego
– propozycje słuchaczy – tam, gdzie to możliwe
– wymaganą przepisami ilość godzin zajęć danego kierunku, czy kwalifikacji i przepisy
prawa oświatowego  – nigdy bowiem w historii szkoły nie przepadła żadna godzina zajęć.

Następnie harmonogramy są przekazywane kadrze dydaktycznej i słuchaczom na pocztę elektroniczną każdej grupy i nauczyciela oraz precyzyjnie realizowane.

Nie ma w nasze szkole sytuacji przenoszenia zajęć, redukcji lekcji, czy dni nauki, wyjść do kina, świąt szkolnych, bo wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego harmonogramem.

Nie ma także sytuacji odwołania zajęć z powodu choroby nauczyciela, bo każdy nauczyciel ma profesjonalnego zmiennika od danego przedmiotu, a ponadto spora część przedmiotów jest realizowana przez dwóch lub trzech nauczycieli jednocześnie lub na zmiany.