Zaświadczenia

Zaświadczenie” dla różnych instytucji potwierdzające złożenie dokumentów celem przyjęcia na wybrany kierunek Studium można uzyskać już w momencie złożenia kompletu dokumentów.

„Zaświadczenia” w trakcie trwania nauki wystawiamy w dowolnym momencie na prośbę słuchacza, w tym dla wielu instytucji wypłacających słuchaczom lub ich rodzinom zasiłki i świadczenia, jak ZUS, KRUS, GOPS, MOPS, PCPR, PUP i inne.

Nie pobieramy żadnych opłat za wystawiane zaświadczenia.