Kierunki

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia kształcenie w 200 zawodach (pobierz tutaj).
Tylko niektóre spośród nich dają kompetencje do pracy w każdej polskiej firmie.

 • technik rachunkowości – KKZ, 8 miesięcy
 • technik administracji – cztery semestry (20 miesięcy)
 • technik informatyk – obsługa i sterowanie obrabiarek – operator CNC
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia (ochroniarz)
 • technik BHP – KKZ
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 16 miesięcy

Zarówno w małej firmie Twojego sąsiada, jak też w każdej dużej firmie, czy instytucji prace administracyjne, dokumenty księgowe i biurowe są podobne. Wszędzie liczy się wynagrodzenia, rozlicza umowy zlecenia i o dzieło, sporządza faktury, rozlicza i księguje przychody i koszty działalności oraz płaci podatki i rozlicza się z ZUS-em. Wszędzie do obsługi komputerów i urządzeń techniki biurowej potrzebni są informatycy. W wielu firmach, bankach  i  instytucjach funkcjonują służby ochrony osób i mienia, nie tylko w okresie pandemii.

Dlatego w nowym roku szkolnym nasza Szkoła szczególnie poleca kształcenie na kierunkach:

 • Rachunkowość – umożliwia szybką karierę głównego księgowego, skarbnika powiatu,
  kierownika magazynu, działu transportu i logistyki, płac i kadr w niemal każdej firmie, bo wszędzie są „papiery”, rozliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, sporządzanie PIT-ów i CIT-ów dla firm, rzemiosła, sąsiadów. Zawód szczególnie poszukiwany, dobrze płatny, cieszący się prestiżem i społecznym uznaniem. Przygotowuje do pracy w zawodzie samodzielny lub główny księgowy firmy produkcyjnej, handlowej, usługowej, eksportowej, importowej, banku, firmy ubezpieczeniowej. Daje także uprawnienia do sprawowania funkcji finansowych
  w sektorze finansów publicznych: w urzędach miast i gmin, w szkołach, szpitalach,
  w sądzie, policji, prokuraturze, placówkach pomocy społecznej i innych. Tylko niewiele szkół średnich, policealnych i wyższych kształci w tym zawodzie, a przecież absolwent może prowadzić księgowość każdej firmy prywatnej, spółki, spółdzielni,
  bez względu na jej branżę. W tym zawodzie nie istnieje bezrobocie i niskie płace, praca szuka księgowych, a nie odwrotnie.
 • Administracja – kierunek lekki, łatwy i przyjemny, dający bardzo szerokie kompetencje umożliwiające pracę na różnych stanowiskach każdej firmy, banku
  i instytucji. Zawód przygotowujący do pracy w administracji, w jednostkach samorządowych, zwłaszcza w urzędach miast i gmin, w szkołach, szpitalach, urzędach pracy, w sądzie, policji, prokuraturze, placówkach pomocy społecznej i innych. Jest to aktualnie najmodniejszy kierunek kształcenia w Polsce..
 • Informatyka – specjaliści od obsługi i serwisu sprzętu oraz tworzenia stron internetowych, sieci komputerowych, instalacji obsługi kamer są potrzebni w każdej firmie. Chyba jednak największe obecnie możliwości stwarza możliwość kształcenia
  w zakresie proponowanej przez nas specjalizacji. Specjaliści w zakresie obsługi
  i sterowania obrabiarek numerycznych, czyli programy i operatorzy CNC należą do najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce. W powiecie gorlickim także.
  W naszej szkole skrócony kurs „Sterowania i obsługi obrabiarek CNC” był realizowany
  w trakcie wakacji 2019 roku. Dwa lub trzy lata wcześniej firma działająca na terenie „Famuru” (dawniej Fabryka Maszyn „Glinik”), zajmująca się produkcją zbiorników wielkogabarytowych poszukiwała 34 operatorów CNC znalazła tylko dwóch w powiecie gorlickim i przeniosła się do Brzeska…  W zawodzie technik informatyk kształciliśmy słuchaczy przez parę lat, zwłaszcza zakresie obróbki filmu, fotografii
  i grafiki komputerowej. Aktualnie informatycy muszą się specjalizować, bo informatyka jako dziedzina wiedzy i umiejętności stała się zbyt obszerna. Na poziomie podstawowym wielu firmom wystarczają teraz umiejętności informatyczne dobrego absolwenta szkoły średniej. Jednak firmy w dużych miastach kraju i świata poszukują szczególnie utalentowanych informatyków do pisania programów gier komputerowych i tworzenia ambitnych stron WWW. Ponadto, jeżeli słuchacz tego kierunku równocześnie ukończy „Rachunkowość” czy „Administrację” ma szczególnie duże szanse na dobrze płatną pracę w niemal wszystkich firmach i instytucjach. Natomiast specjaliści z zakresu sterowania i obsługi CNC to przyszłość firm produkcyjnych
  i specjalistycznych z gwarancją dobrej pracy od zaraz.
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia – specjaliści od likwidacji zagrożeń
  i ochrony fizycznej osób i mienia to zawód, wymagający sprawności fizycznej, znajomości prawa, obsługi broni i umiejętności walki wręcz w szczególnych sytuacjach. Zwykle jednak ich późniejsza praca w bankach, firmach detektywistycznych, sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach, polega na
  obserwacji ludzi i ich zachowań, jest lekka, łatwa i przyjemna. Osoba „z ulicy”,
  choćby najsprawniejsza, nie ma kompetencji i uprawnień do takiej pracy.
  Szkolić u nas będą specjaliści z zakresu prawa karnego i cywilnego, fachowcy służby więziennej oraz czynni wcześniej zawodnicy – medaliści mistrzostw Polski.Więcej informacji na temat oferowanych przez nas kierunków kształcenia jest dostępna
  w Internecie i środkach masowego przekazu.
 • BHP – technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest potrzebny w każdym zakładzie pracy. Sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp. Kontroluje stan bhp w zakładzie, określa jak powinna wyglądać ergonomia w procesie pracy, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań BHP, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest atrakcyjnym i nowym zawodem, odpowiadającym na zwiększające się zapotrzebowanie i zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których coraz istotniejsze znaczenie odgrywają źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką,
  inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie. 
  OZE oznacza odnawialne źródła energii

   

   

 • Do odnawialnych źródeł energii zalicza się energię:
  – słoneczną
  – wody –
  rzecznej, zbiorników wodnych, fal morskich, przypływów i odpływów
  – wiatru –
  popularne „wiatraki”
  – powietrza –
  klimatyzacja i pompy ciepła (woda – powietrze i powietrze – powietrze)
  – geotermalną –
  gorące źródła
     – ze spalania biogazu i biomasy.

  Kompetencje zawodowe  technika OZE?Ukończenie kształcenia w naszej szkole upoważnia do zdawania egzaminu

  Dlaczego inwestycja w ten zawód gwarantuje szybką karierę zawodową?

  Powodów jest wiele:

  • czas kształcenia jest krótki
  • w kształceniu nie ma przedmiotów i zagadnień zbędnych
  • minimum teorii i maksimum praktyki
  • praktyki zawodowe w warunkach rzeczywistych
  • nauczyciele i instruktorzy to specjaliści z tej dziedziny
  • zawód uchodzi za jeden z przyszłościowych jak podróże w kosmos
  • energia odnawialna to przyszłość, zarówno w szeroko pojętej gospodarce, w firmach
   i w gospodarstwach domowych
  • pewna praca – według szacunków już wkrótce rynek pracy w Polsce wchłonie kilkadziesiąt
   tysięcy specjalistów OZE
  • bardzo dobre zarobki
  • praca z nowoczesną technologią
  • szerokie perspektywy rozwoju
  • możliwość pracy w każdej części świata, co wiąże się z jeszcze wyższymi dochodami.

  Już teraz w branży OZE na świecie zatrudnionych jest miliony ludzi. Fotowoltaika jest
  najszybciej rozwijającą się gałęzią OZE. W Polsce zainteresowanie panelami fotowoltaicznymi jest coraz większe, pracy z pewnością nie zabraknie dla tysięcy fachowców.

 •  państwowego potwierdzające nabyte kwalifikacje zawodowe w obszarze urządzeń i systemów ekologicznych i ekonomicznych. Po zdaniu części pisemnej i praktycznej egzaminu państwowego w naszej szkole uzyskuje się dyplom OKE potwierdzający nabyte kwalifikacje w zawodzie.
  Otrzymuje się także suplement do dyplomu w dwóch wersjach językowych, po polsku i angielsku.

  Perspektywy zawodowe

  1. Możliwość pracy w kraju na etacie w innej firmie.
  2. Możliwość zarejestrowania własnej firmy, czyli podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.
  3. Można pracować za granicą, bo Polacy uznawani są za świetnych fachowców.

Ponadto słuchacze każdego kierunku mogą w trakcie Studium podnieść kwalifikacje uczestnicząc na preferencyjnych warunkach w organizowanych przez naszą Szkołę kursach i szkoleniach. Oferta kursów i szkoleń w dziale „Oferta” w zakładce „Kursy”
Na przykład kurs „Obsługa programu PŁATNIK z teletransmisją danych do ZUS” daje praktycznie nowy zawód i tysiące potencjalnych miejsc pracy. Każda firma i instytucja zatrudniająca ponad 5 pracowników musi posiadać pracownika do obsługi takiego programu. A przecież na studiach i w szkołach średnich tego nie uczą!

Może więc studia? Niestety, oficjalne dane dostępne w Internecie i na stronach Urzędów Pracy podają, że tylko co piąty magister obecnie kończący studia zdobywa pracę w uzyskanym na studiach zawodzie lub w pokrewnym.