Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

OSTATECZNY  HARMONOGRAM  EGZAMINÓW potwierdzających uzyskane kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020 / 2021 dla zawodów technik rachunkowości oraz technik administracji

Przedstawiam niniejszym ostateczny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uwzględniający informacje, komunikaty i terminarze:
– Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE),
– Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) oraz
– Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe (SIOEPKZ).

Komunikat dotyczy wszystkich słuchaczy zdających w naszej szkole w czerwcu 2021 roku egzaminy państwowe potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zawodach.

Szczegółowy harmonogram egzaminów próbnych i państwowych został jak zwykle:
– przesłany na pocztę klasową każdej grupy
– przedstawiony na tablicy ogłoszeń w pracowni komputerowej.

Wszystkie egzaminy odbędą się w pracowni komputerowej, czyli w sali nr 21 naszej szkoły przy ul. Piłsudskiego 8 w Gorlicach w następujących terminach:

CZĘŚĆ PISEMNA w dniu 10 czerwca 2021 (czwartek)
– kwalifikacja EKA.05 (rachunkowość) – od godziny 9.00
– kwalifikacja EKA.01 (administracja)  – od godziny 11.00.

Cześć pisemna egzaminu odbędzie się po raz pierwszy w formie elektronicznej (w szkole i w całej Polsce dla wszystkich kwalifikacji) i trwać będzie 60 minut.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
– kwalifikacja EKA.05  (rachunkowość) w dniu 18 czerwca (piątek) – od godziny 8.00 w programie CDN OPTIMA oraz w PŁATNIKU (system „dk” – dokumentacja i komputery) i będzie trwał 180 minut
– kwalifikacja EKA.01 (administracja)  – w dniu 07 czerwca (poniedziałek)  od godziny 11.00 w dotychczasowej wersji papierowej (system „d” – dokumentacja) i będzie trwał 180 minut.

Na egzaminy należy się zgłosić 30 minut wcześniej w dowodem osobistym lub z innym dowodem tożsamości ze zdjęciem (prawdopodobnie z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Przypominam o konieczności przystąpienia każdego słuchacza do dwóch egzaminów próbnych i uzyskania z część pisemnej i praktycznej przynajmniej jednego egzaminu szkolnego minimum punktów.

Dyrektor
Niepublicznej szkoły Policealnej w Gorlicach
mgr Henryk Grygowicz