Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Szanowni Słuchacze i Kandydaci Studium,

ze względu na wydłużony okres rekrutacji zajęcia dydaktyczne rozpoczynamy od początku przyszłego tygodnia, czyli wakacje wydłużamy o jeden tydzień dla wszystkich grup. Szczegółowy harmonogram dla każdej grupy zostanie opracowany do końca bieżącego tygodnia, czyli do soboty. Harmonogramy zostaną wówczas przesłane na pocztę elektroniczną każdej grupy, słuchacza i kandydata, który podał swój adres mailowy w „Formularzu rekrutacyjnym”. O opracowaniu i wysłaniu harmonogramów poinformujemy także słuchaczy i kandydatów wysyłając sms-y oraz na stronie internetowej szkoły.

By umożliwić Państwu planowanie Waszego czasu podaję już teraz dni zajęć przewidziane dla poszczególnych grup.

Technik rachunkowości kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości – zajęcia we wtorki i czwartki od 16:00 do 20:00.

Technik rachunkowości kwalifikacja AU 65 Place i kadry, podatki oraz rozliczenia z ZUS – będzie miał zajęcia w poniedziałki i środy od 16:00 do 20:00.

Technik administracji trzeci semestr – zajęcia w piątki od 16:00 do 20:00 i w soboty od 8:00 do 12:00.

Nabór słuchaczy na te i inne kierunki zostaje wydłużony do połowy września.

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Policealnej w Gorlicach

mgr Henryk Grygowicz