Komunikat o organizacji pracy szkoły podczas epidemii

Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z niniejszym komunikatem dotyczącym organizacji życia naszej szkoły w ostatnich dniach sierpnia oraz w nadchodzącym roku szkolnym.

Nadal czekamy na jednoznaczne stanowisko Ministra Edukacji Narodowej w sprawie formy kształcenia od września. Dopóki się ono nie pojawi, trudno o moje jednoznaczne i ostateczne dyspozycje w tej sprawie.

Na dzień dzisiejszy, według obowiązującego obecnie stanu prawnego na pewno w harmonogramach na najbliższy rok szkolny zamierzamy ustalić rozpoczęcie zajęć:

  a/ dla kandydatów na pierwszy rok kształcenia – w pierwszej połowie września

  b/ rozpoczynający kształcenie na drugim roku – w pierwszym tygodniu września.

W dniu dzisiejszym od wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie, ani na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie udało się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na  temat ostatecznej organizacji najbliższego roku szkolnego.

W tym momencie rozważam w najbliższym roku szkolnym dla naszej Niepublicznej Szkoły Policealnej w Gorlicach wybór jednej z poniższych form edukacji:
a/ kształcenie na odległość – wszyscy słuchacze i nauczyciele widzą się ekranie
komputera, uczą się i rozmawiają ze sobą prawie jak „na żywo”
b/ zajęcia w salach dydaktycznych z zachowaniem reżimu sanitarnego ustalonego dla
danego powiatu i wynikającej stąd formy edukacji
c/ kształcenie hybrydowe będące połączeniem tych dwu form, czyli część zajęć w
salach dydaktycznych, a część z wykorzystaniem platformy elektronicznej, w tym
licznych prezentacji materiału dydaktycznego.Ilość godzin zajęć będzie we wszystkich wariantach taka sama. Platforma wykorzystywana w przypadku kształcenia na odległość będzie najprawdopodobniej taka jak w poprzednim semestrze, czyli Zoom Video Conferencing, bo u nas się sprawdziła.

Działy programowe, kolejność zajęć w tych działach, podział na to kto i kiedy realizuje zajęcia oraz szczegółowe harmonogramy zajęć przedstawimy w terminie późniejszym.
………………………………………….
Spotkanie z kandydatami do szkoły odbędzie się w piątek, 28 sierpnia o godzinie 9.00 w sali 21 przy ul. Piłsudskiego 8, oczywiście z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Będzie wówczas możliwość  uzupełnienia brakujących dokumentów, zmiany lub potwierdzenia wybranego kierunku kształcenia, zapoznania się z harmonogramem zajęć i organizacją roku szkolnego.

……………………………………………Rozdanie dyplomów, zaświadczeń i świadectw ukończenia szkoły, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uzyskania tytułu zawodowego i zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe OKE odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 16.00 w sali 21 przy ul. Piłsudskiego 8.

Wcześniej rozważaliśmy termin 28 sierpnia, czyli piątek o 16.00, bo zawsze w ostatni czwartek sierpnia szkoły otrzymywały wyniki egzaminów państwowych.Jednak w tym roku będzie inaczej, bo zgodnie z najnowszymi informacjami Dyrektora CKE, POP i Dyrektora OKE w Krakowie z dnia dzisiejszego szkoły otrzymają wyniki dopiero w dniu 28 sierpnia z prawem do ich wydania w dniu 31 sierpnia (poniedziałek).

Bardzo proszę przynieść na spotkania maski lub przyłbice i własne długopisy do potwierdzenia odbioru wydawanych dokumentów.


Z poważaniem,

Dyrektor NSPG
mgr Henryk Grygowicz

tel. 505 023 428