Radzimy sobie najlepiej z pandemią

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W CZASIE PANDEMII

w Niepublicznej Szkole Policealnej w Gorlicach

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Od pierwszego dnia po zawieszeniu zajęć dydaktycznych w polskich szkołach przez Ministra Oświaty prowadzimy nieprzerwanie zajęcia dydaktyczne w formie wideokonferencji, inaczej webinariów dla wszystkich grup słuchaczy i kursantów zgodnie z harmonogramem zajęć. Wideokonferencje,  inaczej  webinaria są zaplanowane na konkretny termin i odbywają się w ustalonych godzinach. Takie zdalne nauczanie prowadzimy od dnia 11 marca 2020 r.

GDYBY ZAISTNIAŁA CZWARTA FALA, PORADZIMY SOBIE Z PROBLEMEM PODOBNIE

W ustalonych w harmonogramie dniach i godzinach zajęć nauczyciele i słuchacze uczestniczą w zajęciach dydaktycznych wykorzystując transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu za pomocą platformy Zoom Video Conferencing.

Co godzinę nauczyciel wysyła na pocztę elektroniczną grupy i na adresy mailowe słuchaczy link z zaproszeniem na spotkanie.
Po jego kliknięciu lewym klawiszem myszy każdy słuchacz i kursant potwierdza chęć uczestnictwa w spotkaniu, a nauczyciel potwierdza jego udział.
Po chwili wszyscy się widzą w okienkach na ekranach swoich laptopów lub komputerów z kamerką. Uczestnicy na żywo widzą i słyszą nauczyciela i siebie nawzajem. Rozmawiają, pytają, a czasem piszą kartkówki, czy egzaminy.

Materiały szkoleniowe i prezentacje są widoczne w trakcie spotkania i przesyłane uczestnikom w formie załączników do maili, w trakcie zajęć  lub dzień wcześniej.

Słuchacze korzystają na bieżąco z ogólnodostępnych programów komputerowych, zasobów Internetu, programu Płatnik  oraz z programu do księgowości CDN Optima firmy COMARCH S.A. z którą nasza szkoła ma specjalną umowę o współpracy. 

Z tego programu jako podstawowego do księgowości korzysta 85% firm i instytucji na południu Polski, więc słuchacze uczą się tego co potrzebne w pracy po ukończeniu szkoły, a w czasie szkoły także na praktykach zawodowych na które kierujemy każdego słuchacza, czy kursanta.

Każda lekcja trwa 40 minut, a po jej zakończeniu i paru minutach przerwy wysyłany jest uczniom nowy link i zaczyna się kolejna lekcja.

Podstawowe zalety tej formy nauki.
1/  oszczędność czasu – nie marnujesz czasu na dojazd, często nawet do innego miasta, czy kraju

2/  oszczędność pieniędzy – nie wydajesz pieniędzy na transport i zakwaterowanie

3/  brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych – nieważne gdzie mieszkasz, ani gdzie aktualnie się znajdujesz, możesz się szkolić i zdobywać  wiedzę z dowolnego miejsca: w domu, w pracy, na plaży, czy przebywając w innym kraju

4/   można pracować i uczyć się jednocześnie, w kraju i za granicą – zajęcia są zwykle  w dni robocze od godziny 16.00 do 20.00, a nie jest w tej formie kształcenia wymagana fizyczna obecność w pracowni. Tak kształci się np. większość mieszkańców Australii.

5/  pełna wartość merytoryczna zajęć – uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, jak podczas tradycyjnych zajęć. Korzystają też z podręczników nabywanych w Internecie. Zajęcia prowadzą najlepsi praktycy specjaliści.

6/  zajęcia są atrakcyjne  – można zabierać głos, dyskutować, zadawać pytania, wypełniać i odsyłać opracowane dokumenty.

7/  po zakończeniu kształcenia zdajesz egzamin państwowy – potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe i uzyskujesz prawo do wykonywania zawodu potwierdzone dyplomami, świadectwami i zaświadczeniami OKE i NSPG.