Informacja dotycząca kształcenia w obecnej sytuacji

Szanowni Państwo Słuchacze i Nauczyciele!

Przekazuję w załączeniu dzisiejsze pismo Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego zawierające liczne regulacje prawne i wytyczne sanitarne regulujące pracę szkół i placówek oświatowych oraz kalendarz  wprowadzanych obecnie zmian w systemie oświaty. W ślad za Ministrem sugeruję zapoznanie się z nimi.

Być może znajdziecie w nich Państwo uregulowania dotyczące naszej Niepublicznej Szkoły Policealnej w Gorlicach. Jeżeli tak, to jestem otwarty na dyskusję w ramach naszych telekonferencji lub na uwagi i sugestie w formie rozmowy telefonicznej. Niektórzy znajdą w tych załącznikach informacje dotyczące przydatne dla członków Waszych rodzin i znajomych.

Szczególnie słuchacze drugiego semestru kształcenia w zawodzie technik administracji mogą się zająć tymi zagadnieniami jeszcze dziś i jutro w trakcie zajęć w formie telekonferencji w ramach jednostki modułowej „Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych”. Sugeruję prace nad stworzeniem tekstu jednolitego do nowelizowanych rozporządzeń MEN.

Jak zwykle apeluję o możliwie stuprocentową obecność słuchaczy na wszystkich zajęciach które kolejny miesiąc prowadzimy w formie telekonferencji na platformie Zoom.

Pozdrawiam,
Henryk Grygowicz
Dyrektor NSPG
tel. 505 023 428

Poniżej pismo Ministra Edukacji Narodowej:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej 

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf