Bezpieczeństwo podczas egzaminów

Szanowni Państwo Słuchacze i Nauczyciele!
Przekazuję w załączeniu kolejne dzisiejsze pismo Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego zawierające wytyczne MEN, CKE i GIS  dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznychw tym egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie które pod koniec czerwca 2020 r. będziemy zdawać także w naszej szkole.

Ogółem tych uregulowań prawnych i wytycznych organizacyjnych i sanitarnych z samego tylko dnia dzisiejszego jest sporo. Dlatego bardzo proszę o ich uważne przeczytanie w wolnej chwili. Proszę szczególnie przemyśleć mentalnie zasady indywidualnej ochrony siebie i innych przed, w tracie i po egzaminach, gdyż samo wysłuchanie szkolenia nie da Wam odpowiednich nawyków chroniących zdrowie i życie.

Niezależnie od tego w odpowiednim czasie przeprowadzimy szkolenia dla zespołów nadzorujących, asystentów technicznych i pracowników obsługi szkoły oraz dla naszych słuchaczy i kursantów zdających egzaminy potwierdzające nabyte w szkole kwalifikacje w zawodzie.  Planuję ich przeprowadzenie w przybliżeniu tydzień przed egzaminami pisemnymi, by do czasu rozpoczęcia egzaminów o zasadach bezpieczeństwa nie zapomnieć. Ćwiczeń w rzeczywistości nie będzie, by nie zwiększać zagrożenia.

Już teraz bardzo proszę o nabycie i przyniesienie na egzaminy indywidualnych środków ochrony w postaci maseczek, cienkich rękawiczek, własnej wody do picia, ale także indywidualnego wyposażenia w postaci czarno piszących długopisów i kalkulatorów. Pewną rezerwę nadzwyczajną tych rzeczy przygotuje szkoła.

Koniecznie będzie trzeba okazać dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty, ewentualnie paszport lub prawo jazdy.

Tak jak wszystkie dotychczasowe zajęcia od marca szkolenia prowadzimy w formie telekonferencji na platformie Zoom, a o dokładnej dacie ich przeprowadzenia poinformuję jak zwykle odpowiednio wcześniej drogą mailową przesyłając informacje na pocztę klasową każdej grupy i na indywidualne adresy poczty elektronicznej.
Pozdrawiam,
Henryk Grygowicz
Dyrektor NSPG
tel. 505 023 428
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word

2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word

3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg