Harmonogram egzaminów państwowych przeprowadzanych w naszej szkole w czerwcu 2020 r.

Zgodnie z komunikatem z grudnia 2019 potwierdzam oficjalnie ostateczny
i nie zmieniony od grudnia harmonogram czerwcowych egzaminów
potwierdzających nabyte w naszej szkole kwalifikacje zawodowe.

Egzaminy czerwcowe będą zdawać kursanci KKZ oraz słuchacze kształcący
się w zawodzie technik rachunkowości
w zakresie kwalifikacji:
– AU.36 Prowadzenie rachunkowości
–  AU. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Jak wiemy, obydwie kwalifikacje składają się na kompletne umiejętności praktyczne i wiadomości potrzebne do prowadzenia księgowości każdej firmy i uzyskania tytułu technik rachunkowości.

Egzaminy państwowe składają się jak co roku z dwóch części.

Część pisemna (60 minut):
23.06.2020 (wtorek) – godz. 12.00 Kwalifikacja AU.36
– godz. 14.00 Kwalifikacja AU.65.

Część praktyczna na komputerze i dokumentacji w programie komputerowym CDN Optima (180 minut):
26.06.2020 (piątek) – godz. 15.00 Kwalifikacja AU.36
29.06.2020 (poniedziałek) – godz. 15.00 Kwalifikacja AU.65.

Szczegółowe procedury egzaminacyjne przypomnimy odpowiednio wcześniej.
Są także na stronach OKE i CKE  w części dostępnej dla uczniów, kursantów i słuchaczy.

Egzaminy próbne:
Termin ich przeprowadzenia ze względu na epidemię został przesunięty na ostatni tydzień maja.
Szczegóły podam w odrębnym komunikacie.

Kolejny raz proszę o korzystanie z wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych spotkań w formie telekonferencji i innych form pracy na odległość, które od marca prowadzimy w każdej grupie.
Komunikaty, zadania egzaminacyjne, prezentacje i terminy spotkań na platformie ZOOM będą nadal przekazywane na bieżąco tylko na pocztę elektroniczną każdej grupy.
Niezbędna jest także jak powtarzamy możliwie idealna frekwencja.

mgr Henryk Grygowicz
Dyrektor Studium
tel. 505 023 428