Termin rozdania DYPLOMÓW I ŚWIADECTW OKE Kraków o wynikach czerwcowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem OKE w Krakowie uprzejmie informuję, że rozdanie dokumentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie potwierdzających zdanie czerwcowych egzaminów państwowych w naszym Studium w postaci:
– dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
– świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji:
– informacji o wynikach
oraz pozostałych dokumentów wystawionych przez nasze Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne:
–  indeksów z wpisem wyników i ukończenia Studium
–  świadectw ukończenia Studium – dla osób które nie odebrały ich w czerwcu.
odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w pracowni komputerowej przy ulicy Piłsudskiego 8 – sala 21.

ZAPRASZAM!