Komunikat dla absolwentów drugiego semestru kształcenia kierunku Technik rachunkowości

Przypominam słuchaczom, którzy ukończyli drugi semestr kształcenia w czerwcu 2019 roku
i uzyskali wpis na trzeci semestr o konieczności niezwłocznego dostarczenia dyrektorowi do końca lipca „Potwierdzenia przyjęcia na praktykę w dziale księgowości” realizowaną po drugim semestrze do końca października bieżącego roku.Jak dotąd, nie wszyscy słuchacze takie potwierdzenie złożyli. Jest to konieczne, gdyż słuchaczom, którzy takiej informacji nie przekażą dyrektorowi do końca lipca zostaną niejako „z urzędu” wskazane miejsca odbycia praktyki. Ponadto szkoła musi być poinformowana o terminie rozpoczęcia i odbywania praktyki, gdyż szkolny opiekun praktyk ma obowiązek nadzorowania przebiegu praktyki, w tym także wyrywkowej kontroli ich przebiegu.Zgodnie z zasadami przekazanymi słuchaczom w czerwcu, fakt odbycia praktyki musi być wpisany do indeksu przez zakładowego opiekuna praktyk na stronach 53-54 indeksu.
Dlatego słuchacze, którzy nie pobrali indeksów po zakończeniu egzaminów powinni je odebrać w sekretariacie w sali 33 w budynku szkoły przy ul. Piłsudskiego 8 w dni robocze od godziny 7.30 do godziny 14.30

Przypominam, że praktykę można realizować w biurze rachunkowości lub dowolnej innej firmie prowadzącej pełną księgowość.
Sugeruję skorzystać z listy blisko stu firm i instytucji, w których nasi słuchacze dotychczas realizowali tą praktykę – lista jest dostępna w górnym menu w dziale ”Dla słuchaczy” – na dole zakładki „Praktyki”.

Można oczywiście wybrać za miejsce praktyki dowolną firmę lub instytucję w której później chcielibyście podjąć pracę – część naszych praktykantów już po pierwszym roku Studium otrzymuje ofertę pracy od zaraz, także w biurach rachunkowych.

Henryk Grygowicz
Dyrektor Studium