KOMUNIKAT dla słuchaczy TR2

W załączeniu do wcześniejszych komunikatów, zgodnie z harmonogramem egzaminów próbnych i państwowych potwierdzających kwalifikację AU.36 Prowadzenie rachunkowości oraz zgodnie z przedwczorajszymi uzgodnieniami na zajęciach przypominam, że:

1. Pierwszy egzamin próbny już jutro, w piątek:
– część pisemna – 60 minut – o godzinie 15.00
– część praktyczna – 180 minut – o godzinie 16.00
Uzyskane wyniki:
– minimum 35% z części pisemnej
– minimum 50% z części praktycznej
stanowią, obok minimalnej frekwencji, warunek konieczny dopuszczenia słuchacza do egzaminów państwowych w czerwcu bieżącego roku.

2. Ze względu na zakres i treść zadań egzaminacyjnych zgodny z materiałem zrealizowanym już na zajęciach, uzyskane wyniki będą także wykorzystane do bieżącego oceniania.

Ze względu na powyższe, obecność na jutrzejszym egzaminie jest obowiązkowa.
Ponieważ na wczorajszą prośbę słuchaczy egzamin rozpocznie się godzinę wcześniej niż podawały wcześniejsze komunikaty, osoby które nie zdążą na godzinę 15.00 mogą rozpocząć  egzamin nieco później, jednakże nie później niż o 16.00.