Komunikat dla słuchaczy drugiego semestru kierunku technik rachunkowości o egzaminie

Informuję słuchaczy, że w czwartek 14 lutego 2019 o godzinie 15.00 w pracowni komputerowej  odbędzie się zapowiadany na zajęciach egzamin cząstkowy po 50 godzinach zajęć z jednostki modułowej „Prowadzenie ksiąg rachunkowych”. Obecność obowiązkowa.