Komunikat dla słuchaczy trzeciego semestru kształcenia w zawodzie: Technik rachunkowości

Uprzejmie informuję słuchaczy, że  w terminie uzgodnionym na przedwczorajszych zajęciach
w poniedziałek 10 grudnia 2018 w sali 21 odbędą się spotkania i egzaminy:

 1. 15.00  –  Spotkanie dotyczące praktyki zawodowej po trzecim semestrze
 2. 15.30  –  Spotkanie dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 3. 16.00  –  Egzamin z jednostki modułowej „Rozliczanie wynagrodzeń”

Ad. 1  Spotkanie dotyczące praktyki zawodowej po trzecim semestrze.

Program spotkania:

 1. Zasady odbywania i dokumentowania „Praktyki w dziale zatrudnienia i płac” – 80 godz.
  2. Wskazanie miejsc odbywania praktyki – około 100 firm i instytucji do wyboru
  3. Przekazanie zostaną każdemu słuchaczowi za potwierdzeniem dokumenty:
  – Program praktyki
  – Zasady odbywania i dokumentowania praktyk
  – Dziennik praktyki
  – Skierowanie na praktykę
  – Potwierdzenie przyjęcia na praktykę
  – Zaświadczenie o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej.

Ad. 2  Spotkanie dotyczące egzaminu państwowego potwierdzającego nabyte kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości w czerwcu 2019.

Program spotkania:

1. Przypomnienie procedur egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje w zawodzie
A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”
2. Zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej
3. Wypełnienie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową”
4. Podpisanie „Potwierdzenia złożenia deklaracji”.

Ad. 3 Egzamin z jednostki modułowej (przedmiotu) „Rozliczanie wynagrodzeń” –
a/ część pisemna (teoretyczna)
b/ część praktyczna (w programie komputerowym CDN Optima)

Obecność wszystkich słuchaczy jest obowiązkowa.