Komunikat dla słuchaczy pierwszego semestru kształcenia w zawodzie Technik Rachunkowości

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia 2018 (wtorek) o godz. 15.00 w sali 21 odbędzie się spotkanie Dyrektora Studium ze słuchaczami drugiego semestru kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.

Program spotkania:

1. Omówienie procedur egzaminu państwowego potwierdzającego nabyte kwalifikacje
w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.36  Prowadzenie rachunkowości.
2. Zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej.
3. Podpisanie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową”.
4. Odebranie „Potwierdzenia złożenia deklaracji”.

Proszę o obecność wszystkich słuchaczy na spotkaniu. Kto nie złoży deklaracji nie będzie mógł przystąpić do tego egzaminu w czerwcu 2019 roku i nie potwierdzi egzaminem państwowym uzyskanych kwalifikacji w zawodzie Technik rachunkowości.

Pamiętajmy, że  ten zawód daje umiejętności i kwalifikacje do pracy w księgowości i na innych stanowiskach każdej firmy i instytucji, w tym także w każdym biurze rachunkowym.
Absolwenci szybko robią kariery jako główni księgowi. Ale potrzebny do tego jest także ten właśnie egzamin państwowy zdawany w naszym studium.


Obecność wszystkich słuchaczy jest obowiązkowa.