ZAPRZESTANIE NABORU SŁUCHACZY NA SEMESTR JESIENNY ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uprzejmie informuję, że z powodu zbyt małego naboru w bieżącym roku szkolnym nie uruchomimy kształcenia na kierunkach administracja, bhp i informatyka.

Zainteresowani mogą natomiast się kształcić na kierunku rachunkowość – księgowość,
który ze względu na potrzeby kadrowe bardzo licznych podmiotów gospodarczych prowadzimy nieprzerwanie od początku istnienia szkoły.