ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE DLA TR3 NA ZAJĘCIA W DNIU 10.09.2018 r.

Bardzo proszę o zaangażowanie przy wypełnianiu wersji papierowej załączonych dokumentów kadrowo-płacowych. Obok wysyłanych Państwu aktualnie skanów dokumentów proszę wykorzystać bogatą zawartość dokumentów płacowo-kadrowych pracowni szkolnej.
Potem dokumenty można tworzyć elektronicznie, w programie.

Wypełnione dokumenty będą przedmiotem bieżącego oceniania w trakcie ich wypełniania,
oraz pod koniec jednostki modułowej. Wypełniony i ułożony w logicznym porządku zestaw dokumentów będzie trzeba przekazać nauczycielom do oceny i wejdzie tym samych w skład oceny egzaminacyjnej.

Założenia ogólne do symulacji działalności gospodarczej.

 1. Proszę posłużyć się wspólną nazwą firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe PREMIUM (skrót PPHU PREMIUM).
 2. Każdy z słuchaczy jednoosobowego przedsiębiorstwa jest właścicielem swojej firmy.
 3. Siedzibą firmy jest własne miejsce zamieszkania właściciela(słuchacza).
 4. Sklepy, oddziały, magazyny itp. – słuchacz wykaże się kreatywnością i wypisze własne.
 5. NIP własny lub z pieczątki szkolnej PPHU PREMIUM.
 6. REGON z pieczątki PPHU PREMIUM.
 7. Szczegółowy przedmiot działania – w zakresie produkcji, handlu i usług, jak również
  zatrudniona kadra – każdy słuchacz wpisuje do symulacji swoich znajomych lub fikcyjne osoby.
 8. Konto firmy – można pożyczyć konto PNSE,
 9. PESEL – użyć można własny słuchacza, np. dla dokumentów zgłoszeniowych
  i rozliczeniowych ZUS lub może użyczyć np. nauczyciel.
 10. Konto – można używać do symulacji konto PNSE w BS Biecz.
 11. Dla wybranego pracownika należy kupić i założyć „Teczkę akt osobowych” – (ok. 5 zł)
  z dokumentami ułożonymi w kategorii A, B, C tej teczki).
 12. Listę płac, umowę zlecenia i o dzieło – robimy koniecznie w wersji papierowej
  i elektronicznej, inne (około 40 – 50 sztuk) w miarę czasu na zajęciach, ewentualnie niektóre omówione na zajęciach powinny być wypełnione w domu.

Wskazaną część materiałów dydaktycznych rozdanych na zajęciach lub wysłanych drogą elektroniczną na pocztę klasową lub rozdział podręcznika czytamy w domu, by na konkretnych zajęciach umieć podjąć dyskusję i omówić trudniejsze zagadnienia.

Egzamin cząstkowy – odbędzie się na pierwszych zajęciach po połowie jednostki modułowej (semestru).

Egzamin końcowy – zgodnie z harmonogramem po zakończeniu jednostki modułowej (semestru).