FIRMA COMARCH UZNANA W CKE

PISMO OD FIRMY COMARCH:
W związku z rozpoczynającym się wkrótce nowym rokiem szkolnym,
a także w nawiązaniu do naszej dotychczasowej współpracy, miło mi poinformować, że Program Comarch ERP Optima został uznany i wprowadzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na listę rekomendowanych programów pod egzaminy zawodowe dla kwalifikacji: technik rachunkowości, technik ekonomista oraz technik handlowiec, dla wszystkich 8 – miu Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Za to wyróżnienie dziękujemy w szczególności nauczycielom i wykładowcom współpracującym z firmą Comarch w zakresie dostosowywania naszej oferty do potrzeb uczniów oraz nieustającej chęci pogłębiania swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów ERP.
Decyzja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej niejako wymusza na nas kolejne kroki, związane z przygotowaniem odpowiednich materiałów dydaktycznych, które będą mogły wspomóc nauczanie zawodowe z wykorzystaniem naszych programów, tak chętnie wybieranych przez polskich przedsiębiorców do zarządzania firmami. Wierzymy, również, że w niedługim czasie programy Comarch ERP będą w zasięgu każdego ucznia, który będzie chciał zgłębiać swoje umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
Tym samym, chcielibyśmy już dziś zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach oraz programie certyfikacyjnym skierowanym do nauczycieli i uczniów szkół kształcenia zawodowego. Z myślą o Państwa potrzebach, od października 2018 w Centrum Szkoleniowym Comarch będą organizowane specjalne szkolenia przygotowujące do pracy z programem pod kątem egzaminów państwowych. O tych szkoleniach będziemy Państwa informować poprzez nasze strony www,
a także portale społecznościowe.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dostępną na stronach: 
A także do odwiedzenia naszych portalów społecznościowychwww.facebook.com/comarch.szkolenia/ oraz filmów instruktażowych zawartych na https://www.youtube.com/user/CDN4company/
ODPOWIEDŹ DYREKTORA SZKOŁY:
Dziękujemy za wyrazy uznania dla naszego grona pedagogicznego za wdrażanie oprogramowania firmy COMARCH, tak bardzo popularnego w przedsiębiorstwach i instytucjach południowej Polski, a zarazem dotychczas traktowane po macoszemu przez uczelnie, szkoły policealne i technika naszego regionu. Także przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i inne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Nasze Studium kształci praktycznie dla potrzeb gospodarki narodowej, a absolwenci znajdują uznanie w już w trakcie praktyk po drugim i trzecim semestrze oraz po podjęciu pracy bezpośrednio po szkole i szybko robią kariery.

Uważamy, że skoro 80 – 85 % firm i instytucji naszego regionu stosuje oprogramowanie Comarch OPTIMA, to i dydaktyka na wszystkich poziomach powinna się do tego dostosować. Niestety tak nie jest, inne szkoły i uczelnie preferują kształcenie z wykorzystaniem przestarzałego lub rzadko stosowanego oprogramowania.
My natomiast od kilkunastu lat jesteśmy w tym zakresie pionierami w naszym regionie kształcąc z wykorzystaniem Waszego, bardzo dobrego i ciągle doskonalonego oprogramowania i zawsze korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania.

Równocześnie w imieniu własnym i kadry pedagogicznej Policealnego Niepublicznego Studium Ekonomicznego w Gorlicach wyrażam oficjalnie uznanie dla Waszego oprogramowania Comarch OPTIMA, które od kilkunastu lat stosujemy w nauczaniu słuchaczy oraz w części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Deklaruję zainteresowanie naszej kadry dydaktycznej i potencjalnych opiekunów technicznych propozycją Waszych szkoleń przygotowujących do pracy pod kątem egzaminów państwowych.

Z poważaniem,
mgr Henryk Grygowicz
Dyrektor PNSE Gorlice
tel. 505 023 428