KOMUNIKAT DLA JUŻ PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY, KANDYDATÓW I ZAINTERESOWANYCH ZAPISEM DO STUDIUM

Wszystkich, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne oraz osoby, które o możliwości nauki
w naszym Studium chciałyby dowiedzieć się więcej oraz kandydatów do Studium
zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją Studium w dniu 31.08.2018 r. (piątek) na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Studium przy ul. Piłsudskiego 8 w Gorlicach – w sali 21.

W trakcie spotkania – rozmowy kwalifikacyjnej:
– przedstawimy ofertę edukacyjną i korzyści z kształcenia oraz możliwości dofinansowania kształcenia przez podmioty zewnętrzne
– potwierdzimy kompletność złożonych dokumentów
– umożliwimy ewentualną zmianę kierunku kształcenia
– przedstawimy kadrę dydaktyczną poszczególnych kierunków
– przedstawimy harmonogram spotkań (zjazdów) na pierwszy semestr
– ustalimy osoby, które potrzebują zaświadczeń w celu uzyskania zasiłków z ubezpieczenia
społecznego, od ośrodka pomocy społecznej i od centrum pomocy rodzinie
– wystawimy zaświadczenia dla ZUS, KRUS, PCPR, GOPS, MOPS i inne – w miarę potrzeb
– przeprowadzimy krótką rozmowę indywidualną
– potwierdzimy przyjęcie na właściwy kierunek kształcenia
– odpowiemy na wszystkie pytania.