KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY DRUGIEGO SEMESTRU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Informuję słuchaczy, że w czwartek 26 kwietnia 2018 o godzinie 16.00 w pracowni komputerowej  odbędzie się zapowiadany na zajęciach egzamin cząstkowy po 150 godzinach zajęć z jednostki modułowej „Prowadzenie ksiąg rachunkowych”. Obecność obowiązkowa.

Przypominam, że zgodnie z wcześniejszym harmonogramem w dniu 30 kwietnia 2018
o godz. 16.00 odbędzie się pierwszy egzamin próbny
w ramach przygotowań do zewnętrznego egzaminu OKE potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości. Obejmuje część pisemną, czyli testy i część praktyczną, czyli zadanie na dokumentacji wskazanej firmy w programie komputerowym CDN OPTIMA.
Czas pisania części pisemnej to 60 minut, praktycznej 180 minut. Uzyskane wyniki będą punktować także w ramach bieżącego oceniania, dlatego obecność wszystkich słuchaczy jest obowiązkowa.