OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW

Naszych absolwentów kierunku rachunkowość z ostatnich trzech lat kształcenia zainteresowanych podjęciem pracy na naszym terenie na stanowiskach:
a/ głównego księgowego szkoły średniej;
b/ pracy we wskazanych biurach rachunkowości;

prosimy o kontakt telefoniczny lub rozmowę na dyżurze z Dyrektorem Studium.

Aktualnych słuchaczy czwartego semestru prosimy o śledzenie ofert pracy na tablicy komputerowej w pracowni komputerowej.