KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI SEMESTR IV

Ostateczną, a zarazem aktualną wersję harmonogramu przekazał Państwu na zajęciach nauczyciel.
Jednak nieobecni wówczas na zajęciach być może nie znają korekty harmonogramu, więc przesłałem go na pocztę elektroniczną grupy w załączeniu.
Przypominam, że najpóźniej do końca miesiąca mają Państwo dostarczyć mi „Potwierdzenia przyjęcia na praktykę”.
Na miejsca odbywania praktyki należy wybierać firmy i instytucje wykazu ponad setki firm, które Państwu przekazałem. Nie można też realizować praktyki, gdzie się chce i kiedy się chce bez poinformowania o tym fakcie szkoły i uzyskania aprobaty. Wynika to z prawa szkoły i ma na celu wybór firm i instytucji maksymalnie korzystnych dla słuchaczy ze względów dydaktycznych oraz w celu umożliwienia dyrekcji wyrywkowej kontroli realizacji praktyk.
Dla słuchaczy, którzy sami nie dokonają zatwierdzonego wyboru miejsca odbywania praktyki do końca stycznia, na początku lutego wskażę miejsca odbywania praktyki w dziale kadr i płac firm i instytucji naszego powiatu.