KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY CZWARTEGO SEMESTRU KIERUNKU RACHUNKOWOŚĆ

 Uprzejmie informuję słuchaczy, że  zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
  w środę 6 grudnia 2017 w sali 21 odbędą się egzaminy, spotkania i konsultacje:

  1. 16.00 – egzamin z jednostki modułowej
  2. 17.00 – praktyki zawodowe po trzecim semestrze
  3. 17.30 – wypełnianie deklaracji egzaminu na kwalifikacje w zawodzieSzczegóły.

Ad. 1 Egzamin z jednostki modułowej (przedmiotu)„Rozliczanie wynagrodzeń” – część
pisemna (teoretyczna).
          Egzamin z jednostki modułowej (przedmiotu)„Rozliczanie wynagrodzeń” – część
praktyczna w programie komputerowym – zgodnie z harmonogramem, czyli
w dniu 04.12.2017 o godz. 16.00

Ad. 2 Spotkanie dotyczące praktyk zawodowych po trzecim semestrze.
Program spotkania:

1. Zasady realizacji i dokumentowania „Praktyki w dziale zatrudnienia i płac” – 80 godz.
2. Wskazanie miejsc odbywania praktyki
3. Przekazanie zostaną każdemu słuchaczowi za potwierdzeniem dokumentów:
– Program praktyki
– Dziennik praktyki
– Skierowanie na praktykę
– Potwierdzenie przyjęcia na praktykę
– Zaświadczenie o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej.

Ad. 3  Spotkanie dotyczące egzaminu państwowego na kwalifikacje w zawodzie technik
           rachunkowości w czerwcu 2018.

Program spotkania:
– przypomnienie procedur egzaminu na kwalifikację  A.65 „Rozliczanie
wynagrodzeń i danin publicznych”
– zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej
– wypełnienie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową”
– podpisanie „Potwierdzenia złożenia deklaracji”.

Przewidywane zakończenie o godz. 18.30. Obecność wszystkich słuchaczy jest obowiązkowa.