DLA SŁUCHACZY DRUGIEGO SEMESTRU RACHUNKOWOŚCI EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE W CZERWCU 2018

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi uprzejmie informuję, że w niżej podanym terminie odbędzie się spotkanie Dyrektora Studium ze słuchaczami drugiego semestru kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.
Program spotkania:
1. Omówienie procedur egzaminów na kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości
2. Zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej
3. Podpisanie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową”
4. Odebranie „Potwierdzenia złożenia deklaracji”.

Spotkanie odbędzie się w pracowni komputerowej przy ul. Piłsudskiego 8: 
– 07.12.2017 r. (czwartek) o godz. 16.30., tuż po egzaminie.
Proszę o obecność wszystkich słuchaczy na spotkaniu. Kto nie złoży aktualnie deklaracji nie będzie mógł przystąpić do tego egzaminu w czerwcu 2018 roku
i nie potwierdzi egzaminem państwowym uzyskania kwalifikacji w zawodzie technik rachunkowości.
A przecież ten zawód daje możliwość pracy w każdym biurze rachunkowości
oraz  w księgowości i na innych stanowiskach każdej firmy!!!
 
Przewidywane zakończenie o godz. 17.30. Obecność wszystkich słuchaczy jest obowiązkowa.