ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Niniejszym informuję, że jak co roku zajęcia dydaktyczne rozpoczną się według harmonogramów wysłanych na pocztę klasową:

1. Dla słuchaczy trzeciego semestru – w pierwszym pełnym tygodniu września
2. Dla słuchaczy pierwszego semestru –
a/ kierunku rachunkowość – w drugim pełnym tygodniu września (wtorki, czwartki od 16.00 w pracowni
komputerowej przy ul. Piłsudskiego 8, sala 21)
b/ administracja, informatyka, bezpieczeństwo i higiena pracy – po zakończeniu naboru i nadaniu
kolejnego komunikatu – najpóźniej w ostatnim tygodniu września.