DLA ABSOLWENTÓW DRUGIEGO SEMESTRU KIERUNKU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Przypominam słuchaczom, którzy ukończyli drugi semestr kształcenia w czerwcu 2017 roku i uzyskali wpis na trzeci semestr o konieczności dostarczenia dyrektorowi do końca czerwca „Potwierdzenia przyjęcia na praktykę w dziale księgowości” realizowaną po drugim semestrze do końca października bieżącego roku.
Przypominam, że praktykę można realizować w biurze rachunkowości lub dowolnej innej firmie prowadzącej pełną księgowość.
Sugeruję skorzystać z listy 88 firm i instytucji, w których nasi słuchacze dotychczas realizowali tą praktykę – lista jest dostępna w lewym bocznym menu w dziale „Oferta kształcenia” – zakładka „Praktyki”.
Można oczywiście wybrać za miejsce praktyki dowolną firmę lub instytucję w której później chcielibyście podjąć pracę – część naszych praktykantów już po pierwszym roku Studium otrzymuje ofertę pracy od zaraz nawet w biurach rachunkowości.