ODBIÓR ŚWIADECTW PRZEZ ABSOLWENTÓW

Potwierdzam podaną Państwu w trakcie egzaminów na kwalifikacje informację o terminie spotkania poświęconego rozdaniu świadectw.
Spotkanie odbędzie się we wtorek 27 czerwca 2017 o godz. 16.00 w sali 21.
W trakcie spotkania będzie miało miejsce:

1. Rozdanie świadectw ukończenia Studium.
2. Wręczenie dyplomów za pracę w samorządzie szkoły.
3. Odbioru złożonych przy rekrutacji świadectw ukończenia szkoły średniej.
4. Wydanie indeksów osobom, które nie podeszły do egzaminu państwowego potwierdzającego uzyskane w Studium kwalifikacje w zawodach technik rachunkowości i technik administracji.
5. Potwierdzenie odbioru dokumentów w różnych ewidencjach.

Natomiast rozdanie świadectw i dyplomów uzyskanych z OKEpotwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodach:
1. Technik rachunkowości – dla kwalifikacji:
A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
2. Technik administracji – dla kwalifikacji:
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
odbędzie się w piątek 25 sierpnia 2017 o godz. 16.00 w sali komputerowej.

W tym samym dniu rozdamy także dyplomy naszego Studium dla najlepszych słuchaczy.

Możliwy jest odbiór dokumentów w innym terminie niż podano w komunikatach po telefonicznym uzgodnieniu.

Przypominam, że zgodnie z uzgodnieniem podstawowym sposobem przekazywania komunikatów przez dyrektora Studium pozostaje poczta elektroniczna każdej grupy.