Komunikaty dla słuchaczy czwartego semestru kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

W nawiązaniu do wczorajszych ustaleń na zajęciach uprzejmie informuję słuchaczy czwartego semestru kształcenia w zawodzie technik rachunkowości, że drugi, a zarazem ostatni egzamin próbny na kwalifikację A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych zostaje przesunięty:

– z piątku 26 maja

– na środę 31 maja – godz. 16.00 – 20.00 – część pisemna i praktyczna 

Przypominam, że w egzaminie powinni wziąć udział także słuchacze, którzy zrezygnowali ze zdawania tego egzaminu w czerwcu 2017.

Egzamin końcowy z jednostki modułowej „Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS” odbędzie się w terminie wyznaczonym w harmonogramie bieżącego semestru, czyli w poniedziałek 5 czerwca 2017 o godz. 16.00.

Koniec maja to także ostatni moment na złożenie dyrektorowi dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej w dziale zatrudnienia i płac.