OSTATECZNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – zewnętrznych OKE i próbnych

Informuję niniejszym, że w dniu 15.03.2017 wywiesiłem na szkolnej tablicy ogłoszeń ostateczny harmonogram egzaminów na kwalifikacje w zawodzie uwzględniający informacje, komunikaty i terminarze Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Komunikat dotyczy wszystkich słuchaczy zdających w czerwcu 2017 roku egzaminy na kwalifikacje w zawodach:

– A.36 Prowadzenie rachunkowości – zawód technik rachunkowości
– A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – zawód technik rachunkowości
– A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji – zawód technik administracji.

Przypominam o konieczności przystąpienia do egzaminów próbnych wszystkich słuchaczy.

Bardzo proszę o weryfikację swoich danych osobowych przez każdego słuchacza zdającego zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na wydrukach list z bazy danych OKE. Są one dostępne u nauczycieli w trakcie zajęć w pracowni komputerowej.

Dane te powinny być zgodne z danymi na Waszych deklaracjach zdawania. Należy podpisać czytelnie swoje poprawne dane. Ewentualną pomyłkę lub zmianę, na przykład nazwiska należy mi zgłosić na piśmie w celu korekty deklaracji i zmiany danych w bazie danych OKE.

Szczegółowy harmonogram egzaminów próbnych i OKE można pobrać stąd.