HARMONOGRAM EGZAMINÓW potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – zewnętrznych OKE i próbnych.

W czerwcu 2017 odbędą się w naszym Studium egzaminy na kwalifikacje w zawodach:

– A.36 Prowadzenie rachunkowości – zawód technik rachunkowości – semestr drugi
– A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – zawód technik rachunkowości – semestr czwarty
– A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji – zawód technik administracji – semestr czwarty

Egzaminy zewnętrzne zostaną jak co roku poprzedzone egzaminami próbnymi – w dwóch terminach dla każdej grupy. Przypominam, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w grupach oraz podpisanymi oświadczeniami, warunkiem dopuszczenia słuchacza zgłoszonego do egzaminów czerwcowych jest:
– minimalna frekwencja na zajęciach nie gorsza niż 70%
– przystąpienie do dwóch egzaminów próbnych (w szczególnie uzasadnionych wypadkach do jednego)
– uzyskanie z egzaminów próbnych wyników nie gorszych niż:
– z części pisemnej – 35% punktów możliwych do uzyskania
– z części praktycznej – 50% punktów możliwych do uzyskania.

Szczegółowy harmonogram egzaminów próbnych i OKE można pobrać stąd.