dla słuchaczy czwartego semestru kierunku RACHUNKOWOŚĆ

Uprzejmie informuję słuchaczy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w poniedziałek 5 grudnia 2016 w sali 21 odbędą się egzaminy, spotkania i konsultacje:

1. Godz. 16.00 – egzamin z jednostki modułowej 
2. Godz. 17.00 – praktyki zawodowe po trzecim semestrze
3. Godz. 17.30 – wypełnianie deklaracji egzaminu na kwalifikacje w zawodzie 

Szczegóły.

Ad. 1 Egzamin z jednostki modułowej (przedmiotu) „Rozliczanie wynagrodzeń” – część pisemna (teoretyczna).

Ad. 2 Spotkanie dotyczące praktyk zawodowych po trzecim semestrze. Program spotkania:

1. Zasady realizacji i dokumentowania „Praktyki w dziale zatrudnienia i płac” – 80 godz.
2. Wskazanie miejsc odbywania praktyki
3. Przekazanie zostaną każdemu słuchaczowi za potwierdzeniem dokumentów:
– Program praktyki
– Dziennik praktyki
– Skierowanie na praktykę
– Potwierdzenie przyjęcia na praktykę
– Zaświadczenie o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej.

Ad. 3 Spotkanie dotyczące egzaminu państwowego na kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości w czerwcu 2017. Program spotkania:
– przypomnienie procedur egzaminu na kwalifikację A.65 „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”
– zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej
– wypełnienie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową”
– podpisanie „Potwierdzenia złożenia deklaracji”.

Przewidywane zakończenie o godz. 18.30. Obecność wszystkich słuchaczy jest obowiązkowa.