Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku dla słuchaczy II semestru rachunkowości

W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi uprzejmie informuję, że w niżej podanym terminie odbędzie się spotkanie Dyrektora Studium ze słuchaczami drugiego semestru kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.

Program spotkania:

1. Omówienie procedur egzaminów na kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości
2. Zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej
3. Podpisanie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową”
4. Odebranie „Potwierdzenia złożenia deklaracji”.

Spotkanie odbędzie się w pracowni komputerowej przy ul. Piłsudskiego 8: 

– 09.12.2016 r. (piątek) o godz. 16.00. 

Proszę o obecność wszystkich słuchaczy na spotkaniu. Kto nie złoży aktualnie deklaracji nie będzie mógł przystąpić do tego egzaminu w czerwcu 2017 i nie potwierdzi egzaminem państwowym uzyskania kwalifikacji w zawodzie: „Prowadzenie rachunkowości”. 

A przecież ten zawód daje możliwość pracy w każdym biurze rachunkowości i w księgowości każdej firmy!!!