dla słuchaczy czwartego semestru kierunku administracja

Uprzejmie informuję słuchaczy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w czwartek 1 grudnia 2016 w sali 24 odbędą się egzaminy, spotkania i konsultacje

1. Godz. 15.10 – egzamin z jednostki modułowej 
2. Godz. 16.00 – praktyki zawodowe po trzecim semestrze
3. Godz. 16.30 – wypełnianie deklaracji egzaminu na kwalifikacje w zawodzie
4. Godz. 17.00 – konsultacje przygotowujące do części praktycznej egzaminu 

Szczegóły.

Ad. 1 Egzamin z jednostki modułowej (przedmiotu) „Wykorzystanie przepisów prawa administracyjnego w obsłudze klienta”.

Ad. 2 Spotkanie dotyczące praktyk zawodowych po trzecim semestrze. Program spotkania:
1. Zasady realizacji i dokumentowania praktyki w urzędzie administracji – 160 godz.
2. Przekazanie zostaną każdemu słuchaczowi za potwierdzeniem dokumentów:
– Program praktyki
– Dziennik praktyki
– Skierowanie na praktykę
– Potwierdzenie przyjęcia na praktykę
– Zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki zawodowej.

Ad. 3 Spotkanie dotyczące egzaminu państwowego na kwalifikacje w zawodzie technik administracji w czerwcu 2017. Program spotkania:
– przypomnienie procedur egzaminu na kwalifikację A.68 „Obsługa klienta w jednostkach administracji”
– zapoznanie z harmonogramem części pisemnej i praktycznej
– podpisanie „Deklaracji przystąpienia do egzaminu na kwalifikację zawodową”
– odebranie „Potwierdzenia złożenia deklaracji”.

Ad. 4 Konsultacje przygotowujące do części praktycznej egzaminu – wyjaśnienia jak pisać część praktyczną zadania egzaminacyjnego – ćwiczenia.

Przewidywane zakończenie o godz. 19.00. Ze względu na ważność omawianych spraw obecność wszystkich słuchaczy jest obowiązkowa.