Przedłużenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Uprzejmie informuję, że termin zakończenia rekrutacji upływa 30 września. W związku z tym zajęcia dydaktyczne dla grup, w których jeszcze nie odbyły się spotkania, rozpoczną się w pierwszych dniach października.