Termin deklarowania przez słuchaczy dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych jest możliwość zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia się słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na cały nadchodzący rok szkolny.

Opłata wynosi 30 zł przy sumie ubezpieczenia 6000 zł za rok i pełnej ochronie, czyli nie tylko w szkole, w drodze do szkoły i z powrotem, ale także w dni wolne od nauki oraz w okresie ferii i wakacji. Umowa i polisa będą obowiązywać od pierwszego dnia nauki do końca sierpnia 2017 r.

Listy słuchaczy dla deklarujących ubezpieczenie będą wyłożone na zajęciach każdej grupy. Osoby zamierzające się ubezpieczyć powinny je podpisać do 15 września 2016 roku do godziny 16.00 i w tym terminie należy wnieść opłatę w powyższej kwocie do starosty ekonomicznego grupy.