Informacja dotycząca praktyk zawodowych po drugim semestrze

Przypominam słuchaczom którzy ukończyli drugi semestr kształcenia i uzyskali wpis na trzeci semestr o konieczności zrealizowania praktyk zawodowych po drugim semestrze realizowanych w trzecim semestrze od czerwca do listopada.

Należy je odbyć zgodnie z „Programem praktyk” dla każdego kierunku przekazanych słuchaczom przez Dyrektura Studium początkiem czerwca i prowadzić przekazaną Państwu dokumentację. Przypominam o obowiązku przekazania dyrekcji „Potwierdzeń przyjęcia na praktykę” uzyskany od tych firm i instytucji gdzie odbywacie lub macie zamiar odbywać praktykę.

Ponieważ nie wszyscy złożyli w szkole „Potwierdzenia.” mogę przypuszczać, że niektórzy nie dokonali jeszcze wyboru miejsca odbywania praktyk.

Udający się na praktykę mogą stąd pobrać wykazy firm i instytucji w których nasi słuchacze odbywali praktykę w ostatnich dwóch latach.

Umieściłem na nich dla każdego rodzaju praktyk od około 50 do ponad 100 firm i instytucji zaprzyjaźnionych, w których zwykle nasi słuchacze realizują bardzo bobrze zorganizowane i przebiegające praktyki, korzystne dla:

praktykantów – bo mogą zobaczyć jak wiele już potrafią po pierwszym roku nauki – właścicieli firm i instytucji – bo mają dodatkowe kompetentne osoby do pracy w czasie praktyk.

Obok firm z którymi współpracujemy i które proponuję do odbycia praktyk możecie realizować program praktyki w wielu innych spośród około 4000 firm i instytucji Powiatu Gorlickiego zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach.

Przypominam, że każdy z słuchaczy może zwrócić się do Dyrektora Studium o wskazanie konkretnej firmy lub instytucji jako miejsca gdzie chce odbyć praktykę.