Współpraca Studium z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie


Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne ma uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Wysoką pozycję Studium w kraju potwierdza współpraca Policealnego Studium w Gorlicach z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie dotyczącą egzaminów potwierdzających kwalifkacje zawodowe w zmodyfikowanej reformie szkolnictwa zawodowego w Polsce, która weszła w życie od września 2012 roku.

Reformowanie szkolnictwa zawodowego ma na celu ujednolicenie zasad przeprowadzania i oceniania egzaminów na kwalifikacje zawodowe w całej Polsce. Właśnie nasze Studium zostało wybrane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzenia standaryzacji testu praktycznego i testu pisemnego w zawodzie technik administracji w ramach kwalifikacji A.68 "obsługa klienta w jednostkach organizacyjnych". Standaryzacja ma na celu przeprowadzenie próbnego sprawdzenia testu praktycznego i testu pisemnego. Egzaminator ocenił test praktyczny i opiniował stopień trudności, jakość testu i przygotowanych materiałów przez autora zadania. Słuchacze Studium również wypełniali ankietę do części pisemnej i części praktycznej testu, przekazując swoje uwagi odnośnie trudności wykonywanych zadań, czasu na wykonanie zadań, przejrzystości zadania jak i jakości zamieszczonych tabel i wykresów.


Przewiń do góry...
 
Rafał Bajorek - kontakt z webmasterem...