Dlaczego my

Dlaczego warto kształcić się u nas? 

 1. Oferowane zawody są  wyjątkowe, bo dają kwalifikacje do pracy
  na wielu stanowiskach w każdej firmie i instytucji!!!
 2. Kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym i certyfikatem Comarchu!!!
 3. Matura nie jest wymagana
 4. Minimum teorii, maksimum praktyki – uczą tylko fachowcy – praktycy
 5. Praktyki w najlepszych firmach – potencjalnych miejscach pracy
 6. Najlepsze w Polsce wyniki egzaminów państwowych naszych absolwentów
 7. Uprawnienia szkoły publicznej i wpis do ewidencji szkół
 8. Wpisowe, egzaminy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje  i świadectwa MEN bezpłatnie

SZCZEGÓŁY – KLIKNIJ TUTAJ

Dlaczego Niepubliczna Szkoła Policealna w Gorlicach?

 1. Kształcimy tylko w zawodach, w których brakuje fachowców i nie ma bezrobocia!!!

1.1   Nasze kierunki – zawody  występują w każdej firmie i instytucji, stąd łatwo znaleźć dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę, szybki awans i karierę.

1.2   Zajęcia odbywają się w dni robocze, dwa razy w tygodniu w godzinach 16:00  do 20.00. Weekendy, ferie i wakacje są wolne.

1.3   Uwzględniając chęć kształcenia u nas osób pracujących w dni robocze do wieczora oraz pracujących lub studiujących daleko od Gorlic być może uruchomimy dodatkowo grupę piątkowo- sobotnią lub sobotnio – niedzielną.

 1. Modułów (przedmiotów) uczysz się kolejno, jeden po drugim, a nie naraz kilku!!!

 2.1   Nauka jest bowiem prowadzona prestiżowym systemem modułowym MEN, dzięki czemu przez około 2 miesiące uczysz się i zaliczasz jeden przedmiot, a po jego zaliczeniu zaczynasz kolejny!!!

2.2  Nie ma jak w innych szkołach, czy uczelniach, uciążliwych zimowych i letnich sesji egzaminacyjnych („zakuj, zdaj, zapomnij”), bo zaliczenia i egzaminy są rozłożone równomiernie w trakcie semestru.

 1. W toku kształcenia nie ma żadnych przedmiotów ogólnokształcących
  ze szkoły średniej,  ani zwykle zbędnych w praktyce przedmiotów akademickich jak np: filozofia, socjologia czy psychologia.
 2. Program nauczania obejmuje tylko przedmioty zawodowe i specjalistyczne praktyki konieczne do pracy nie tylko w wybranym zawodzie, ale także na wielu innych stanowiskach prawie wszystkich firm i instytucji.
 3. Po ukończeniu naszej szkoły masz umiejętności i kompetencje do pracy w firmie produkcyjnej, handlowej, usługowej, eksportowej, importowej, w urzędach miast, gmin, starostwach, sądach, prokuraturze, policji, straży pożarnej. Także w urzędach pracy, urzędach skarbowych, ośrodkach pomocy społecznej, ZUS-ie, KRUS-ie, w administracji szkół, przedszkoli, banków, placówek służby zdrowia, w hotelach, domach wczasowych oraz w ramach własnej firmy poprzez samozatrudnienie.
 4. Uzyskasz świadectwa, dyplom, certyfikaty i suplementy w języku polskim i angielskim
  Niepublicznej Szkoły Policealnej w Gorlicach (wcześniejsza nazwa: Policealne
  Niepubliczne Studium Ekonomiczne w Gorlicach) – teraz nie tylko ekonomiczne
  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin państwowy)
  Comarchu S.A.  – twórcy programów, z których korzysta 85% firm i instytucji
  OKE – suplementy w języku polskim i angielskim dające możliwość pracy także w innych krajach Europy i świata.
 5. Mamy dobrą opinię w środowisku, profesjonalnie uczą praktycy i nasi
  absolwenci dostają dobre oferty pracy zaraz po szkole, a często jeszcze w trakcie nauki i praktyk zawodowych!
 6. Gospodarka potrzebuje fachowców, a tacy właśnie kończą naszą szkołę.
  Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wszechstronnie przygotowany do podjęcia kariery w nowym, poszukiwanym zawodzie. Rynek pracy uległ bowiem zupełnej zmianie.
  Pojawiają się nowe zawody i umierają inne.
  Według oficjalnych danych tylko co piąty magister po studiach pracę znajduje pracę w uzyskanym zawodzie – u nas tak nie jest.