Dlaczego my

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych – na podstawie świadectwa ukończenia liceum lub technikum według kolejności zgłoszeń.

Matura nie jest wymagana – jej wynik nie ma wpływu na przyjęcie do każdej szkoły policealnej zgodnie z przepisami MEN. Podobnie jak wynik egzaminu na kwalifikacje przeprowadzanego w technikum, czy posiadany tytuł magistra, inżyniera, licencjata.

Nauka w Studium trwa dwa lata, czyli cztery semestry, czyli 18 miesięcy plus ferie i wakacje. Wyjątkiem jest kierunek BHP który trwa trzy miesiące.

Zajęcia są tylko dwa razy w tygodniu, w dni robocze od 16.00 do 20.00,więc słuchacze mogą jednocześnie pracować i korzystać z wolnych weekendów, ferii, wakacji.

Jedynym wydatkiem słuchacza jest czesne 100 zł – nie pobieramy bowiem wpisowego, egzaminy i zaświadczenia są za darmo, za wakacje się nie płaci, typowy słuchacz nie ma żadnych ukrytych opłat.

Wielu słuchaczy korzysta ze stypendiów i zasiłków – na podstawie naszych zaświadczeń wystawianych nieodpłatnie dla ZUS, KRUS, GOPS, MOPS, PCPR, PUP i pracujących za granicą rodziców.

Po naszych kierunkach o pracę jest łatwiej niż po jakimkolwiek innym kierunku czy uczelni.

Nauka jest łatwa – słuchacz uczy się przez dłuższy czas tylko jednego przedmiotu (jednostki modułowej) . Po miesiącu lub dwóch zalicza go egzaminem lub sprawdzianem i po wpisie do indeksu zaczyna kolejny ułożony w logicznej kolejności. Dlatego nawet osoby ze słabymi ocenami w szkole średniej czy na studiach – u nas mają zwykle wysokie stopnie. Sesja egzaminacyjna też jest łatwa, bo rozłożona na cały semestr.

Obok tegorocznych maturzystów kształcą się w każdej grupie także osoby po studiach i osoby które już odchowały dzieci – zdobywając nowy zawód lub podnosząc posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wszyscy absolwenci łatwo uzyskują pracę w nowym zawodzie – bo są fachowcami już w momencie ukończenia studium – w programie każdego kierunku nie ma przedmiotów ze szkoły średniej, żadnych ogólnokształcących, czy akademickich – zwykle zbędnych na większości stanowisk w firmach i instytucjach . U nas są tylko przedmioty przygotowujące do zawodu.

Kierujemy na specjalistyczne praktyki na trzecim i na czwartym semestrze –nie ma potrzeby szukania samemu miejsca do odbycia praktyki, my robimy to za Ciebie.

Realizujemy zasadę minimum teorii – maksimum praktyki.

Łączymy naukę z biznesem – nauczamy tylko potrzebnych zagadnień i przedmiotów z praktyki gospodarczej przez najlepszych praktyków oraz poprzez kierowanie na praktyki w najlepszych biurach rachunkowości, firmach, urzędach i instytucjach.

Nauczają praktycy a nie teoretycy – doświadczona kadra dydaktyczna,najlepsi fachowcy, życzliwi i pogodni ludzie, umiejący nawet zagadnienia trudniejsze przekazać w sposób łatwy, główni księgowi i prawnicy z kancelarii prawniczych oraz pełniący aktualnie funkcje samorządowe.

Prowadzimy zajęcia tylko na drukach, formularzach i programach komputerowych występujących w większości przedsiębiorstw, banków i instytucji, co gwarantuje że absolwent zaraz po szkole jest fachowcem – specjalistą przygotowanym do pracy zawodowej.

Część słuchaczy pracuje i u nas podwyższa lub zmienia kwalifikacje zawodowe. Niektórych kierują do nas zakłady pracy by u nas nauczyli się praktyki i zdobyli egzamin państwowy.

Kształcimy wg nowoczesnych programów MEN, na wzór krajów dominujących na świecie.

Dążymy do „szkoły bez długopisu” – słuchacze korzystają z dużej ilości elektronicznych prezentacji i programów wykorzystywanych na zajęciach i przekazywanych słuchaczom na ich klasową pocztę elektroniczną. Inne materiały dydaktyczne kserujemy bez ograniczeń w salach dydaktycznych – kserokopiarka jest dostępna dla słuchaczy bez ograniczeń.

Każdy słuchacz pracuje na odrębnym stanowisku komputerowym z bogatym oprogramowaniem i szybkim Internetem.

W każdej sali jest zestaw komputerowy dla nauczyciela sprzężony z projektorem, piórem świetlnym i tabletem – dzięki czemu każde zajęcia są atrakcyjne.

W każdej sali w trakcie przerw i podczas zajęć jest dostępny dla słuchaczy kącik kawowy.

Mamy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych, znacznie wyższą od średniej wojewódzkiej i krajowej. Wielu słuchaczy uzyskuje 100 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu.

Już po pierwszym roku kształcenia na kierunku Rachunkowość uzyskuje się kwalifikacje księgowego po zdaniu egzaminu zewnętrznego w ramach kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości – już wówczas masz kwalifikacje do pracy w dowolnym biurze rachunkowości lub firmie, czy instytucji.

W ramach Studium można poszerzyć kwalifikacje poprzez kursy dające faktycznie dodatkowy zawód: „Obsługa programu PŁATNIK z teletransmisją danych”, „Pełna księgowość z obsługą komputera”, „Obsługa kas i urządzeń fiskalnych”, „Szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych” i inne.

Absolwenci uzyskują poszukiwany i dobrze płatny zawód – ukończenie kierunku Rachunkowość-księgowość czy Administracja daje kompetencje i praktyczne umiejętności umożliwiające pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły na różnych stanowiskach w każdej polskiej firmie i instytucji.Absolwenci kierunków: Informatyka oraz BHP także są przydatni w każdej firmie czy instytucji.

DLATEGO ZAPRASZAMY!!!