Dlaczego my

 1. Kształcimy tylko w zawodach poszukiwanych na rynku pracy stąd łatwo o dobrze płatną
  i satysfakcjonującą pracę, szybki awans i karierę.
 2. Minimum teorii – maksimum praktyki.
 3. Matura nie jest konieczna.
 4. Najlepsze w Polsce wyniki naszych absolwentów z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w grupie  szkół policealnych i techników.
 5. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i wpis do ewidencji szkół.
 6. Tylko specjalistyczne przedmioty zawodowe w trakcie kształcenia.
 7. W czasie pandemii wszystkie zajęcia zdalnie w formie wideokonferencji, dostępne
  dla każdego w domu,  w pracy, na plaży, czy za granicą.
 8. Kierujemy na praktyki do najlepszych firm i instytucji.
 9. Wpisowe, egzaminy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje  i świadectwa MEN bezpłatnie.
 10. Uzyskany  zawód i kwalifikacje są potwierdzone egzaminem państwowym.
 11. Nauczyciele to specjaliści praktycy znanych firm i instytucji.
 12. Kształcimy modułowo według programów MEN:
  – dwa zwykle dni robocze w tygodniu od 16.00 do 20.00  lub
  – piątek od 16.00 do 20.00  i sobota od 8.00 do 12.00.

Jak zostać słuchaczem?

 1. Składasz lub wysyłasz dokumenty  – formularz rekrutacyjny, świadectwo szkoły średniej.
 2. Otrzymujesz „Potwierdzenie rekrutacji” – pocztą lub w momencie składania dokumentów.
 3. Indeks, legitymację słuchacza i harmonogram – otrzymujesz początkiem września.

Kierunki kształcenia w nowym roku szkolnym