Kierunki

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia kształcenie w 200 zawodach (pobierz tutaj).
Tylko niektóre spośród nich dają kompetencje do pracy w każdej polskiej firmie.

 • technik rachunkowości-księgowości
 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarówno w małej firmie Twojego sąsiada, jak też w każdej dużej firmie, czy instytucji prace administracyjne, dokumenty księgowe i biurowe są podobne. Wszędzie liczy się wynagrodzenia, rozlicza umowy zlecenia i o dzieło, sporządza faktury, rozlicza i księguje przychody i koszty działalności oraz płaci podatki i rozlicza się z ZUS-em. Wszędzie do obsługi komputerów i urządzeń techniki biurowej potrzebni są informatycy. W każdej firmie i instytucji ochrona i bezpieczeństwo pracy, ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki środowiska pracy wymagają mniej lub bardziej rozbudowanej służby BHP.

Dlatego w roku szkolnym 2019/2020 nasze Studium szczególnie poleca kształcenie na kierunkach:

 • Rachunkowość – umożliwia szybką karierę głównego księgowego, skarbnika powiatu w każdej firmie, bo wszędzie są „papiery”, rozliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatków.
 • Administracja – kierunek lekki, łatwy i przyjemny, dający bardzo szerokie kompetencje.
 • Informatyka – specjaliści od obsługi i serwisu sprzętu oraz tworzenia stron internetowych, sieci komputerowych, instalacji obsługi kamer są potrzebni w każdej firmie.
 • BHP – specjaliści od oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki środowiska pracy, rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem pracy i ergonomią, współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najpierw przeczytaj uważnie bliższą charakterystykę wszystkich kierunków.

 • Rachunkowość (księgowość) – zawód szczególnie poszukiwany, dobrze płatny, przygotowuje do pracy w zawodzie samodzielny lub główny księgowy firmy produkcyjnej, handlowej, usługowej, eksportowej, importowej, banku, firmy ubezpieczeniowej. Daje także uprawnienia do sprawowania funkcji finansowych w sektorze finansów publicznych: w urzędach miast i gmin, w szkołach, szpitalach, w sądzie, policji, prokuraturze, placówkach pomocy społecznej i innych. Tylko niewiele szkół średnich, policealnych i wyższych kształci w tym zawodzie, a przecież absolwent może prowadzić księgowość każdej firmy prywatnej, spółki, spółdzielni, bez względu na jej branżę. W tym zawodzie nie istnieje bezrobocie.
 • Administracja – zawód przygotowujący do pracy w administracji, w jednostkach samorządowych, zwłaszcza w urzędach miast i gmin, w szkołach, szpitalach, urzędach pracy, w sądzie, policji, prokuraturze, placówkach pomocy społecznej i innych. Jest to aktualnie najmodniejszy kierunek kształcenia w Polsce.
 • Informatyka – w tym zawodzie kształciliśmy wielu słuchaczy przez parę lat, specjalizując się w obróbce filmu i fotografii i grafice komputerowej. Ostatnio zauważa się w kraju konieczność specjalizacji dla informatyków. Wielu firmom wystarczają teraz umiejętności informatyczne dobrego absolwenta szkoły średniej. Inne firmy w dużych miastach kraju i świata poszukują szczególnie utalentowanych informatyków do pisania programów gier komputerowych i tworzenia ambitnych stron WWW. Ponadto, jeżeli słuchacz tego kierunku równocześnie ukończy „Rachunkowość” czy „Administrację” ma szczególnie duże szanse na dobrze płatną pracę w niemal wszystkich firmach i instytucjach.
 • BHP – technik bezpieczeństwa i higieny pracy nabywa umiejętności w zakresie oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki środowiska pracy, rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem pracy i ergonomią, współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwenci legitymujący się tytułem technika bhp mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy służb bhp, mogą sprawować funkcję specjalisty ds. bhp a także pełnić funkcję społecznego inspektora pracy. W firmach zatrudniających małą ilość pracowników, technik bhp może łączyć pracę związaną z bezpieczeństwem pracy (jako część etatu) z innymi zadaniami zawodowymi np. pracą biurową, produkcyjną czy usługową dzięki czemu jest on cenionym przez pracodawcę pracownikiem. Ponieważ bezpieczeństwo i higiena pracy jest priorytetem w każdym zakładzie pracy uzyskanie tytułu technika bhp znacznie zwiększa szanse absolwenta na znalezienie pracy.

Ponadto słuchacze każdego kierunku mogą w trakcie Studium podnieść kwalifikacje uczestnicząc na preferencyjnych warunkach w organizowanych przez nasze Studium kursach i szkoleniach. Oferta kursów i szkoleń w dziale „Oferta” w zakładce „Kursy”
Na przykład kurs „Obsługa programu PŁATNIK z teletransmisją danych do ZUS” daje praktycznie nowy zawód i tysiące potencjalnych miejsc pracy. Każda firma i instytucja zatrudniająca ponad 5 pracowników musi posiadać pracownika do obsługi takiego programu. A przecież na studiach i w szkołach średnich tego nie uczą!

Może więc studia? Niestety, tylko co piąty magister po uczelni ma szansę pracy w swoim zawodzie.