Kierunki

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia kształcenie w 200 zawodach (pobierz tutaj).
Tylko niektóre spośród nich dają kompetencje do pracy w każdej polskiej firmie.

 • technik rachunkowości-księgowości
 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zarówno w małej firmie Twojego sąsiada, jak też w każdej dużej firmie, czy instytucji prace administracyjne, dokumenty księgowe i biurowe są podobne. Wszędzie liczy się wynagrodzenia, rozlicza umowy zlecenia i o dzieło, sporządza faktury, rozlicza i księguje przychody i koszty działalności oraz płaci podatki i rozlicza się z ZUS-em. Wszędzie do obsługi komputerów i urządzeń techniki biurowej potrzebni są informatycy. W wielu firmach, bankach  i  instytucjach funkcjonują służby ochrony osób i mienia, nie tylko w okresie pandemii.

Dlatego w roku szkolnym 2020/2021 nasza Szkoła szczególnie poleca kształcenie na kierunkach:

 • Rachunkowość – umożliwia szybką karierę głównego księgowego, skarbnika powiatu,
  kierownika magazynu, działu transportu i logistyki, płac i kadr w niemal każdej firmie, bo wszędzie są „papiery”, rozliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, sporządzanie PIT-ów i CIT-ów dla firm, rzemiosła, sąsiadów. Zawód szczególnie poszukiwany, dobrze płatny, cieszący się prestiżem i społecznym uznaniem. Przygotowuje do pracy w zawodzie samodzielny lub główny księgowy firmy produkcyjnej, handlowej, usługowej, eksportowej, importowej, banku, firmy ubezpieczeniowej. Daje także uprawnienia do sprawowania funkcji finansowych
  w sektorze finansów publicznych: w urzędach miast i gmin, w szkołach, szpitalach,
  w sądzie, policji, prokuraturze, placówkach pomocy społecznej i innych. Tylko niewiele szkół średnich, policealnych i wyższych kształci w tym zawodzie, a przecież absolwent może prowadzić księgowość każdej firmy prywatnej, spółki, spółdzielni,
  bez względu na jej branżę. W tym zawodzie nie istnieje bezrobocie i niskie płace, praca szuka księgowych, a nie odwrotnie.
 • Administracja – kierunek lekki, łatwy i przyjemny, dający bardzo szerokie kompetencje umożliwiające pracę na różnych stanowiskach każdej firmy, banku
  i instytucji. Zawód przygotowujący do pracy w administracji, w jednostkach samorządowych, zwłaszcza w urzędach miast i gmin, w szkołach, szpitalach, urzędach pracy, w sądzie, policji, prokuraturze, placówkach pomocy społecznej i innych. Jest to aktualnie najmodniejszy kierunek kształcenia w Polsce..
 • Informatyka – specjaliści od obsługi i serwisu sprzętu oraz tworzenia stron internetowych, sieci komputerowych, instalacji obsługi kamer są potrzebni w każdej firmie. Chyba jednak największe obecnie możliwości stwarza możliwość kształcenia
  w zakresie proponowanej przez nas specjalizacji. Specjaliści w zakresie obsługi
  i sterowania obrabiarek numerycznych, czyli programy i operatorzy CNC należą do najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce. W powiecie gorlickim także.
  W naszej szkole skrócony kurs „Sterowania i obsługi obrabiarek CNC” był realizowany
  w trakcie wakacji 2019 roku. Dwa lub trzy lata wcześniej firma działająca na terenie „Famuru” (dawniej Fabryka Maszyn „Glinik”), zajmująca się produkcją zbiorników wielkogabarytowych poszukiwała 34 operatorów CNC znalazła tylko dwóch w powiecie gorlickim i przeniosła się do Brzeska…  W zawodzie technik informatyk kształciliśmy słuchaczy przez parę lat, zwłaszcza zakresie obróbki filmu, fotografii
  i grafiki komputerowej. Aktualnie informatycy muszą się specjalizować, bo informatyka jako dziedzina wiedzy i umiejętności stała się zbyt obszerna. Na poziomie podstawowym wielu firmom wystarczają teraz umiejętności informatyczne dobrego absolwenta szkoły średniej. Jednak firmy w dużych miastach kraju i świata poszukują szczególnie utalentowanych informatyków do pisania programów gier komputerowych i tworzenia ambitnych stron WWW. Ponadto, jeżeli słuchacz tego kierunku równocześnie ukończy „Rachunkowość” czy „Administrację” ma szczególnie duże szanse na dobrze płatną pracę w niemal wszystkich firmach i instytucjach. Natomiast specjaliści z zakresu sterowania i obsługi CNC to przyszłość firm produkcyjnych
  i specjalistycznych z gwarancją dobrej pracy od zaraz.
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia – specjaliści od likwidacji zagrożeń
  i ochrony fizycznej osób i mienia to zawód, wymagający sprawności fizycznej, znajomości prawa, obsługi broni i umiejętności walki wręcz w szczególnych sytuacjach. Zwykle jednak ich późniejsza praca w bankach, firmach detektywistycznych, sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach, polega na
  obserwacji ludzi i ich zachowań, jest lekka, łatwa i przyjemna. Osoba „z ulicy”,
  choćby najsprawniejsza, nie ma kompetencji i uprawnień do takiej pracy.
  Szkolić u nas będą specjaliści z zakresu prawa karnego i cywilnego, fachowcy służby więziennej oraz czynni wcześniej zawodnicy – medaliści mistrzostw Polski. 

  Więcej informacji na temat oferowanych przez nas kierunków kształcenia jest dostępna
  w Internecie i środkach masowego przekazu.

Ponadto słuchacze każdego kierunku mogą w trakcie Studium podnieść kwalifikacje uczestnicząc na preferencyjnych warunkach w organizowanych przez naszą Szkołę kursach i szkoleniach. Oferta kursów i szkoleń w dziale „Oferta” w zakładce „Kursy”
Na przykład kurs „Obsługa programu PŁATNIK z teletransmisją danych do ZUS” daje praktycznie nowy zawód i tysiące potencjalnych miejsc pracy. Każda firma i instytucja zatrudniająca ponad 5 pracowników musi posiadać pracownika do obsługi takiego programu. A przecież na studiach i w szkołach średnich tego nie uczą!

Może więc studia? Niestety, oficjalne dane dostępne w Internecie i na stronach Urzędów Pracy podają, że tylko co piąty magister obecnie kończący studia zdobywa pracę w uzyskanym na studiach zawodzie lub w pokrewnym.