Henryk Grygowicz - Dyrektor Studium

ZAPRZESTANIE NABORU SŁUCHACZY NA SEMESTR JESIENNY ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uprzejmie informuję, że z powodu zbyt małego naboru w bieżącym roku szkolnym nie uruchomimy kształcenia na kierunkach administracja, bhp i informatyka. Zainteresowani mogą natomiast się kształcić na kierunku rachunkowość – księgowość, który ze względu na potrzeby kadrowe bardzo licznych podmiotów gospodarczych prowadzimy nieprzerwanie od początku istnienia szkoły.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE DLA TR3 NA ZAJĘCIA W DNIU 10.09.2018 r.

Bardzo proszę o zaangażowanie przy wypełnianiu wersji papierowej załączonych dokumentów kadrowo-płacowych. Obok wysyłanych Państwu aktualnie skanów dokumentów proszę wykorzystać bogatą zawartość dokumentów płacowo-kadrowych pracowni szkolnej. Potem dokumenty można tworzyć elektronicznie, w programie. Wypełnione dokumenty będą przedmiotem bieżącego oceniania w trakcie ich wypełniania, oraz pod koniec jednostki modułowej. Wypełniony i ułożony w logicznym porządku zestaw dokumentów… Czytaj dalej ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE DLA TR3 NA ZAJĘCIA W DNIU 10.09.2018 r.

Komunikat o terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną się zgodnie z harmonogramem o godzinie 16.00:         – dla słuchaczy III semestru –  od 10 września (poniedziałek) – dla słuchaczy I semestru   –   od 11 września (wtorek). Wszystkie zajęcia w budynku nowej oficjalnej siedziby szkoły przy ul. Piłsudskiego 8. Dla kierunku technik rachunkowości –… Czytaj dalej Komunikat o terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

FIRMA COMARCH UZNANA W CKE

PISMO OD FIRMY COMARCH: W związku z rozpoczynającym się wkrótce nowym rokiem szkolnym, a także w nawiązaniu do naszej dotychczasowej współpracy, miło mi poinformować, że Program Comarch ERP Optima został uznany i wprowadzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na listę rekomendowanych programów pod egzaminy zawodowe dla kwalifikacji: technik rachunkowości, technik ekonomista oraz technik handlowiec, dla wszystkich… Czytaj dalej FIRMA COMARCH UZNANA W CKE

KOMUNIKAT DLA CZERWCOWYCH I AKTUALNYCH SŁUCHACZY – TERMIN ROZDANIA DYPLOMÓW

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem OKE w Krakowie uprzejmie informuję, że rozdanie dokumentów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie potwierdzających zdanie czerwcowych egzaminów państwowych w naszym Studium w postaci: – dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: – świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji: – informacji o wynikach oraz pozostałych dokumentów wystawionych przez nasze Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne: –  indeksów z… Czytaj dalej KOMUNIKAT DLA CZERWCOWYCH I AKTUALNYCH SŁUCHACZY – TERMIN ROZDANIA DYPLOMÓW

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAKTYK ZAWODOWYCH PO DRUGIM SEMESTRZE

Przypominam słuchaczom którzy ukończyli drugi semestr kształcenia i uzyskali wpis na trzeci semestr o konieczności zrealizowania praktyk zawodowych po drugim semestrze – realizowanych w trzecim semestrze od czerwca do listopada. Należy je odbyć zgodnie z „Programem praktyk” dla każdego kierunku przekazanych słuchaczom przez Dyrektura Studium początkiem czerwca i prowadzić przekazaną Państwu dokumentację. Przypominam o obowiązku… Czytaj dalej KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAKTYK ZAWODOWYCH PO DRUGIM SEMESTRZE

KOMUNIKAT DLA JUŻ PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY, KANDYDATÓW I ZAINTERESOWANYCH ZAPISEM DO STUDIUM

Wszystkich, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne oraz osoby, które o możliwości nauki w naszym Studium chciałyby dowiedzieć się więcej oraz kandydatów do Studium zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją Studium w dniu 31.08.2018 r. (piątek) na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Studium przy ul. Piłsudskiego 8 w Gorlicach – w sali 21. W trakcie spotkania… Czytaj dalej KOMUNIKAT DLA JUŻ PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY, KANDYDATÓW I ZAINTERESOWANYCH ZAPISEM DO STUDIUM

ZMIANA SIEDZIBY

W związku z aktualnie prowadzonym przenoszeniem siedziby Studium z ulicy Krakowskiej na ul. Piłsudskiego 8 (budynek Spółdzielni Rzemieślniczej naprzeciw „Kromera”) sprawy rekrutacji do Studium należy załatwiać w trakcie wakacji tylko przy ul. Piłsudskiego 8 – – w sekretariacie w sali 21 – w trakcie dyżurów – w sekretariacie w sali 33 – od 8.00 do… Czytaj dalej ZMIANA SIEDZIBY

KOMUNIKAT O EGZAMINACH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminów na kwalifikacje w zawodzie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Warto je sobie przypomnieć przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w wybranym i dobrze opanowanym przez Państwa zawodzie. Szczególnie proszę o przyniesienie dowodów tożsamości ze zdjęciem, najlepiej o dowód osobisty. Proszę też o punktualność. Przypominam, że egzaminy części pisemnej… Czytaj dalej KOMUNIKAT O EGZAMINACH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY DRUGIEGO SEMESTRU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Informuję słuchaczy, że w czwartek 26 kwietnia 2018 o godzinie 16.00 w pracowni komputerowej  odbędzie się zapowiadany na zajęciach egzamin cząstkowy po 150 godzinach zajęć z jednostki modułowej „Prowadzenie ksiąg rachunkowych”. Obecność obowiązkowa. Przypominam, że zgodnie z wcześniejszym harmonogramem w dniu 30 kwietnia 2018 o godz. 16.00 odbędzie się pierwszy egzamin próbny w ramach przygotowań… Czytaj dalej KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY DRUGIEGO SEMESTRU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI