kwiecień 2021

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

OSTATECZNY  HARMONOGRAM  EGZAMINÓW potwierdzających uzyskane kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020 / 2021 dla zawodów technik rachunkowości oraz technik administracji Przedstawiam niniejszym ostateczny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uwzględniający informacje, komunikaty i terminarze: – Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), – Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) oraz – Systemu Informatycznego Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe (SIOEPKZ).… Czytaj dalej Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie