Zdalne nauczanie

Zgodnie z komunikatem Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępnym na stronie głównej MEN:
„Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.Praktyki zawodowezaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia (mobilności?) realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego (ostatnie zdanie dotyczy TA).

Zgodnie z powyższym komunikatem MEN oraz moim komunikatem przesłanym Wam w dniu 17.10.2020 wszelkie zajęcia dydaktyczne w najbliższych dwóch tygodniach odbywać się będą w terminach zgodnych z harmonogramami realizowanymi do tej pory, czyli:
            – rachunkowość w poniedziałki, środy i czwartki od 16.00 do 20.00,
– administracja w piątki od 16.00 do 20.00 i w sobotę od 8.00 do 12.00.
Wyjątkowo w najbliższy piątek i sobotę zajęcia grupy administracja będą nieco krótsze na prośbę grupy uzgodnioną z nauczycielami.

Zajęcia dzisiejsze oraz w najbliższy poniedziałek jakkolwiek mają formę zajęć praktycznych na komputerach w programie CDN OPTIMA będą się odbywać zdalnie, a nie w pracowni komputerowej, (czyli inaczej niż pisałem w komunikacie z 17.10.2020).

Tak więc aż do odwołania kolejne zajęcia we wszystkie dni będą się odbywać w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy Zoom Video Conferencing, czyli każdy nauczyciel i słuchacz przed swoim własnym laptopem lub komputerem wyposażonym w kamerkę.

Kilka minut przed rozpoczęciem zajęć klikamy linka wysyłanego na pocztę klasową przez nauczyciela. Resztę, czyli zaproszenie na spotkanie dla każdej osoby zrobi nauczyciel. Co 40 minut program Zoom przerywa spotkanie, a nauczyciel wysyła na pocztę klasową kolejny link do naciśnięcia. Nauczyciel i dyrektor sprawdzają obecność kilkakrotnie w czasie jednego spotkania poprzez zrzut ekranu lub zdjęcie wykonane np. telefonem komórkowym.

Proszę nie wyłączać kamerki i mikrofonu w trakcie zajęć.

Życzę wszystkim zdrowia,

mgr Henryk Grygowicz
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Policealnej w Gorlicach
tel. 505 023 428, 13-44-717-44