Dzień: 2018-09-28

ZAPRZESTANIE NABORU SŁUCHACZY NA SEMESTR JESIENNY ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uprzejmie informuję, że z powodu zbyt małego naboru w bieżącym roku szkolnym nie uruchomimy kształcenia na kierunkach administracja, bhp i informatyka. Zainteresowani mogą natomiast się kształcić na kierunku rachunkowość – księgowość, który ze względu na potrzeby kadrowe bardzo licznych podmiotów gospodarczych prowadzimy nieprzerwanie od początku istnienia szkoły.