HARMONOGRAMY SEMESTRU WIOSENNO-LETNIEGO

Na prośbę słuchaczy kierunku technik rachunkowości przedstawiamy harmonogramy następnego semestru, który można pobrać w zakładce harmonogramy lub tutaj.